Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia unui sistem de monitorizare si alarmare in caz de dezastru (SMAD) in cadrul proiectului ?Actiuni comune pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de evenimente hidro-meteorologice si poluari accidentale ale apei? (JAMES), care consta in


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.388.206 RON

Castigatorul Licitatiei: SC BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL
Anunt de atribuire numarul 140347/26.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140343
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Punct(e) de contact: Diana Ghetu, Tel. +40 0372462635, In atentia: Lidia Pana, Email: [email protected], Fax: +40 0372462666, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia unui sistem de monitorizare si alarmare in caz de dezastru (SMAD) in cadrul proiectului?Actiuni comune pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de evenimente hidro-meteorologice si poluari accidentale ale apei? (JAMES), care consta infurnizare echipamente, prestare servicii, proiectare si executie lucrari.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia unui sistem de monitorizare si alarmare in caz de dezastru (SMAD) in regiunea transfrontaliera Giurgiu-Ruse. SMAD se va constitui ca un centru comun de monitorizare, coordonare si decizie in caz de situatii de urgenta. Ca si suport decizional, sistemul va utiliza toate informatiile furnizate de catre institutiile romane si bulgare implicate. Aceste informatii vor constitui o baza de date comuna complexa, care trebuie sa permita efectuarea de previziuni, sa ofere harti cu riscurile pentru inundatii sau alte evenimente hidro-meteorologice si, de asemenea, sa alerteze oamenii, prin componenta specifica a sistemului.SMAD va include urmatoarele componente: ?Centru de comanda si control;?Echipament cu sirene electronice care va completa dotarea existenta a ISU si va fi integrat in cadrul acesteia;?Centru de comanda pentru sistemul de avertizare si un sistem telefonic de avertizare pentru grupurile de persoane implicate in interventia si administrarea situatiilor de criza;?Centru de date cu echipamente IT (servere, software, web, GIS, echipamente de retea, etc.);?Software de baza: oSisteme de operare atat pentru client cat si pentru server;oSistem antivirus;oSistem de baza de date;?Sisteme de infrastructura de software: Portal;Subsistem WEB-GIS;Subsistem de gestionare a documentelor;Subsistem de securitate;Subsistem pentru integrarea altor aplicatii sau institutii;Subsistem de verificare a procesului;?Aplicatii software specializate: Sistem de suport tactic de interventie si exercitiu;Sistem de analiza a riscurilor;Sistem de simulare si modelare;Sistem de gestionare a materialelor periculoase;Sistem de gestionare a proprietarilor;Sistem de gestionare a populatiilor si a zonelor urbane;Sistem de gestionare a adaposturilor;Sistem de management al instruirilor;Sistem de raportare operationala;Descrierea amanuntita a acestor componente si functionalitatile lor se gaseste in Caietul de Sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
35240000-8-Sirene (Rev.2)
38221000-0-Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent) (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 388, 205.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S217-357707din10.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 207 Denumirea: Achizitia unui sistem de monitorizare ?i alarmare in caz de dezastru (SMAD) in cadrul proiectului ?
V.1) Data atribuirii contractului 28.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL
Adresa postala: Soseaua Virtutii 48, Etaj 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060787, Romania, Tel. +40 378600253, Email: [email protected], [email protected], [email protected], elisabeta.ang[email protected], [email protected], Fax: +40 378600254, Adresa internet (URL): www.bion-team.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9459219.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9388205.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic(acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Obiecte suplimentare: 72590000-7 Servicii informatice profesionale48820000-2 Servere30232110-8 Imprimante laser30232130-4 Imprimante grafice color51611100-9 Servicii de instalare de hardware30210000-4 Masini de procesare a datelor(hardware)30213000-5 Computere personale30213100-6 Computere portabile32344230-7 Statii radio32344280-2 Radiouri portabile
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica si administratie publica locala din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala: Sos. Bucuresti, nr. 10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Tel. +40 0372462622, Email: [email protected], Fax: +40 372462651, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2013 14:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer