Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie sisteme PC, imprimante multifunctionale,laptopuri, videoproiectoare , camere video, accesorii PC


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
138.138 RON

Castigatorul Licitatiei: EXPERTISSA HQ S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147160/05.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142492
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Adresa postala: str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Punct(e) de contact: Mirela Georgescu, Tel. +40 0213180724, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213180724, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitiesisteme PC, imprimante multifunctionale, laptopuri, videoproiectoare , camere video, accesorii PC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UMF ?Carol Davila?- Depozitul de Mijloace Fixe, Bd.Eroilor nr.8 sector 5Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionarea tehnica de calcul - sisteme PC, imprimante, multifunctionale, laptop, camere foto, videoproiectoare, accesorii PC
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213300-8 - Computer de birou (Rev.2)
30213100-6-Computere portabile (Rev.2)
30230000-0-Material informatic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
138, 138RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
24413/27.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 126/30169 Denumirea: achizitie sisteme de calcul si multifunctionale
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 10
Numarul de oferte admisibile 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPERTISSA HQ S.R.L.
Adresa postala: STR. BARBU VACARESCU, NR.162, PARTER, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020284, Romania, Tel. 021-2338082, Email: [email protected], Fax: 021-2338083, Adresa internet (URL): www.expertissa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 121261.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 92371.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 124/30167 Denumirea: achizitie laptop-uri
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: str. General Mihail Cerchez nr.23, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040593, Romania, Tel. (021)3325925; (021)3325930; (021)3321664, Email: [email protected], Fax: (021)3321664, Adresa internet (URL): www.pragma.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18144.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17998.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 125/30168 Denumirea: achizitie videproiectoare
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VERASYS INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: P-ta Montreal, Nr.10, WTC, Intrarea F, Et.1, Biroul 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020535, Romania, Tel. +40 212109111, Email: [email protected], Fax: +40 212109011, Adresa internet (URL): www.itpromo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26085.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21588.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 123/30166 Denumirea: achizitie componente calculator
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELSACO SOLUTIONS SRL
Adresa postala: Str Cuza Voda nr 3, Bloc M3D, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710137, Romania, Tel. +40 755400259, Email: [email protected], Fax: +40 231532905, Adresa internet (URL): http: //www.elsaco.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6184.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6181.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- La finalizarea electronica a procedurii pot participa numai ofertele admisibile.Acestea sunt ofertele care nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute la art.36 din HG 925/2006.In cazul in care in urmafinalizarii electronice a procedurii, pe primul loc sunt clasatedoua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita acestorareofertarea in plic inchis. Inurma reofertarii, conform criteriului ?pretul cel mai scazut?, va fi declarata castigatoare oferta cu valoarea totala la destinatia finala, fara TVA, cea mai scazuta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridica si Contencios UMF "Carol Davila"
Adresa postala: str.Dionisie Lupu nr.37 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020021, Romania, Tel. +40 213180726, Fax: +40 213180726
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 15:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer