Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie PLATFORMA INFORMATICA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
594.787 RON

Castigatorul Licitatiei: SYSWARE SYSTEMS INTEGRATION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 125909/10.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 117735
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENAFER - Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara
Adresa postala: Calea Grivitei nr. 343, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010716, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Zamfirescu, Tel. 021-2227518, In atentia: Alberto Luiss Popescu, Email: [email protected], Fax: 021-2228162, Adresa internet (URL): http: //www.cenafer.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: formare profesionala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
AchizitiePLATFORMA INFORMATICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CENAFER BUCURESTI
cal. Grivitei nr 343, sector 1
CP 010716
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie publica de : severe , echipament load-balancing, echipament backup tape , statii de lucru , UPS servere , routere , rack , baterie de discuri.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30211300-4 - Platforme informatice (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
32420000-3-Echipament de retea (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
48821000-9-Servere de retea (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
594, 786.52RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3.3/117/14.06. 2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S134-222892din15.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 013/17.10.2011 Denumirea: Contract furnizare platforma informatica
V.1) Data atribuirii contractului 9/21/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SYSWARE SYSTEMS INTEGRATION S.R.L.
Adresa postala: Str. Mihail Sebastian, Nr.72, Sect.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050784, Romania, Tel. 0214101211, Email: [email protected], Fax: 0214102036, Adresa internet (URL): www.sysware.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 655514.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 594786.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 , settor 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CENAFER , Biroul Juridic si contencios
Adresa postala: cal. Grivitei nr. 343, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010716, Romania, Tel. 021 2227518, Email: [email protected], Fax: 021 2228162, Adresa internet (URL): www.cenafer.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2011 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer