Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie sare recristalizata tablete si sare gema industriala


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
380.500 RON

Castigatorul Licitatiei: SC METRANS SRL Bucuresti
Anunt de atribuire numarul 40730/05.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 26636
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
Adresa postala: Str.Cavafii Vechi nr.15 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70456, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice RADET, Tel.021.314.76.00, In atentia: Olga Sirbu, Email: [email protected], Fax: 021.312.30.18, Adresa internet (URL): www.radet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitiesare recristalizata tablete si sare gema industriala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozit RADET , Bd.Timisoara nr.78, sector 6 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie sare recristalizata tablete si sare gema industriala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14430000-4 - Sare concentrata prin evaporare si clorura de sodiu pura (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
380, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Dosar A.p. nr.321/ 17.12.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5014 Denumirea: Achizitie sare recristalizata tablete si sare gema industriala
V.1) Data atribuirii contractului 2/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC METRANS SRLBucuresti
Adresa postala: Bd.Timisoara nr.21, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061306, Romania, Tel.413.72.01, Fax: 413.08.35
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 380500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RADET-Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: str.Maximilian Popper nr.30, bloc F6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030864, Romania, Tel.021/326.26.53, Email: [email protected], Fax: 021/326.26.54, Adresa internet (URL): www.radet.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2008 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer