Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie uleiuri lubrefiante si vaselina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
93.713 RON

Castigatorul Licitatiei: RETCO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143645/15.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138315
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: prin Sucursala Electrocentrale Craiova II, str. Bariera Valcii, nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Petria, Tel. +40 0372511505, In atentia: Biroul Achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], Fax: +40 0251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitieuleiuri lubrefiante si vaselina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.E. Craiova II- str.Bariera Valcii nr.195, loc.Craiova, jud.Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitieuleiuri lubrefiante si vaselina conform cerintelor caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211000-1 - Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)
09221100-5-Vaselina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
93, 713.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 52/ECC Denumirea: Achizitie uleiuri lubrifiante si vaselina
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RETCO S.R.L.
Adresa postala: str. Salviei, nr.7 , bl.39, sc. A, Ap 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500393, Romania, Tel. 0728288290;0268417714, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0268417714;411102
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 43726.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36601.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 6, 16, 17, 18, 21
Contract nr: 50ECC Denumirea: Achizitie uleiuri lubrifiante si vaselina
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHEVRON ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Gheorghe Moceanu nr.9, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011924, Romania, Tel. 021 5996101, Email: [email protected], Fax: 021 2312296
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8250.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6906.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19
Contract nr: 51/ECC Denumirea: Achizitie uleiuri si lubrifianti
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
WHITE IMPEX S.R.L.
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr.34, Localitatea: Craiova, Cod postal: 500236, Romania, Tel. 0251 533939, Email: [email protected], Fax: 0251 533939
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 71433.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50206.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
NOTA 1: Pentru demonstareaindeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentatntul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficieaza de dreptul de a prezenta Formularul 10, acesta va fi insotit de- Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independent- formular 12- Fisa de informatii generale-formular8-Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractant/tertului sustinator-formular 14NOTA 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte? clasate pe primul loc ?cu acelasi pret, dupa desfasurarea rundei electronice, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SCOMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-Sucursala Electrocentrale Craiova II
Adresa postala: str.Bariera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Tel. +40 0251599480, Email: [email protected], Fax: +40 0251599495
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2013 07:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer