Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie agent de floculare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
594.800 RON

Castigatorul Licitatiei: TRIADA PROD IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 96230/16.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 87491
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania APA Brasov
Adresa postala:  Str. Vlad Tepes 13, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500092, Romania, Punct(e) de contact:  Dorin Hurghis, Tel. 0268407723, Email:  [email protected], Fax:  0268471427, Adresa internet (URL):  http: //www.apabrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie agent de floculare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia de Epurare Brasov, str.Plugarilor, nr.4
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia agent de floculare necesar procesului de deshidratare a namolului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24958200-6 - Agenti de floculare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
594, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20100504 Denumirea: polielectrolit cationic FLOERGER FR 5640
V.1) Data atribuirii contractului 7/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRIADA PROD IMPEX S.R.L.
Adresa postala:  Strada Mitropolit Dosoftei, nr.20, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  7000, Romania, Tel. 0213357120, Email:  [email protected], Fax:  0213357120
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 594800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Alte informatii se pot obtine: Compania Apa Brasov S.A., Serviciul Achizitii Publice, str Crisana, nr 1-3, tel/fax 0268407723
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel Brasov, Sectia contencios adminstrativ si fiscal
Adresa postala:  B-dul Eroilor nr.5, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500007, Romania, Tel. 0268411081, Fax:  0268475146, Adresa internet (URL):  [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov, Sectia contencios adminstrativ si fiscal
Adresa postala:  B-dul 15 Noiembrie nr.45, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500097, Romania, Tel. 0268413054, Adresa internet (URL):  htpp: //portal.jud.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Apa Brasov SA
Adresa postala:  Serviciul Achizitii Publice, str Crisana, nr 1-3, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500209, Romania, Tel. 0268407723, Fax:  0268407723
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.07.2010 08:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer