Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie antivirale pentru uz istemic


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.018.472 RON

Castigatorul Licitatiei: POLISANO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143105/10.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138173
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE DR VICTOR BABES TIMISOARA
Adresa postala: STR GHEORGHE ADAM NR 13, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300310, Romania, Punct(e) de contact: +40 0732680159, Tel. +40 0256207670, In atentia: Farm Sef Sambotin Maria Ileana, Email: [email protected], Fax: +40 0256207735, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie antivirale pentru uz istemic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul spitalului - farmacie
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie antivirale pentru uz istemic
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651400-2 - Antivirale pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 018, 471.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1662/28.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S075-125597din17.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3407 Denumirea: Acord cadru ARV Polisano
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLISANO S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Bl.77, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550201, Romania, Tel. 0269210384, Email: [email protected], Fax: 0269215869, Adresa internet (URL): http: //www.polisano.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 720657.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 21, 24
Contract nr: 3405 Denumirea: Acord Cadru ARV Mediplus
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIPLUS EXIM S.R.L.
Adresa postala: STR CIOBANULUI NR 133, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 040254, Romania, Tel. +40 213017464, Email: [email protected], Fax: +40 213017474
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3941906.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 9, 12, 14, 20, 22, 23
Contract nr: 3406 Denumirea: Acord cadru ARV Farmexpert
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXPERT D.C.I. S.A.
Adresa postala: Str. AMILCAR C. SANDULESCU, NR.7, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060859, Romania, Tel. +40 0214077711, Email: [email protected], Fax: +40 0214077712, Adresa internet (URL): www.farmexpert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 734994.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 19
Contract nr: 3404 Denumirea: Acord cadru ARV Europharm
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROPHARM HOLDING S.A.
Adresa postala: Str.Ionescu Crum, nr. 1. et. 1, turnul 1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500419, Romania, Tel. +40 268307508, Email: [email protected], Fax: +40 268307513
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 565790.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10, 17, 25
Contract nr: 3403 Denumirea: Acord cadru ARV Fidelio
V.1) Data atribuirii contractului 03.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FIDELIO FARM S.R.L.
Adresa postala: Calea Cisnadie , nr.56, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550031, Romania, Tel. 0269/228476, Email: [email protected], Fax: 0269/220116
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55123.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11, 13
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in cazul in care egalitatea se mentine autoritatea contractanta va solicita cate o noua reofertare pana la departajarea ofertantilor.Conform art.60 alin.2 din OUG 34/2006, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a primi / transmite date de la/catre operatorii economici prin fax.Livrarea produselor se va face in termen de 3 zilede la lansarea comenzii.Conditii de transport: Produsele vor fi transportate la sediul spitalului ? farmacie , trasportul fiind asigurat de catre firma castigatoare. La livrare, produsele vor corespunde cantitativ, calitativ si valoric comenzii transmise iar la constatarea la receptie a unor vicii ascunse receptia nu se va face pana la rezolvarea acestor probleme.Modalitati de plata: Plata facturilor se face prin ordin de plata in perioada 24-31 a fiecarei luni, in conformitate cu prevederile legale , in termen de maxim 180 de zile de la primirea facturii.Cantitatile minime si maxime stabilite in prezenta documentatie , reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate de catre autoritatea contractanta.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona cantitatea in functie de necesitatile efective , nefiind obligata la cantitatea minima prevazuta.Acordul cadru are o durata de 12 luni de la data atribuirii si va incepe cel mai devreme la data de 12.06.2013
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic ? Cons. Juridic Tunea Cristina
Adresa postala: Str. Gheorghe Adam nr.13, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300310, Romania, Tel. +40 0732680164, Fax: +40 0256207735
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2013 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer