Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Achizitie anvelope vara"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
384.520 RON

Castigatorul Licitatiei: ADETRANS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146316/19.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142915
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Achizitie anvelope vara"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DRDP Bucuresti ? SDN Bucuresti Sud ? B-dul Iuliu Maniu, 401A
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie anvelope vara pentru autovehicule, utilaje si remorci din cadrul DRDP Bucuresti, conform punctului 2.2.2 din Caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)
34352000-9-Pneuri pentru sarcina mare (Rev.2)
34352100-0-Pneuri pentru camioane (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
384, 519.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S175-301706din10.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 171 Denumirea: Anvelope de vara
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADETRANS S.R.L.
Adresa postala: Str. Dragos Voda, nr. 176, Localitatea: Sighetu Marmatiei, Cod postal: 435500, Romania, Tel. 0262-314308, Email: [email protected], Fax: 0262-316950
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 604838.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 384519.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 13 - ?Declaratie privind intreprinderile afiliate?.2.In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006 si OUG nr. 34/2006, pentru indeplinirea criteriilor de calificare din documentatia de atribuire ofertantul poate prezenta initial o declaratie. Formularul nr.17-« Declaratie privind indeplinirea anumitor/tuturor cerintelor din documentatia de atribuire ».3. Durata contractului de furnizare: pana la 31.12.2013. Livrarea in 15 zile lucratoare de la primirea comanzii emisa de Autoritatea Contractanta. Transport se va asigura de catre furnizor, acesta asigurand incarcarea si descarcarea produselor si va raspunde de marfa transportata pana la punctul de descarcare DRDP Bucuresti ? SDN Bucuresti Sud ? B-dul Iuliu Maniu, 401A.4. Garantiaacordata de vanzator/producator: conform specificatiilor de la producator dar nu mai putin de 2 ani. Plata facturilor se va efectua in 60 zile conform art. 7 din contract.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DRDP Bucuresti - Biroul Organizare si Derulare Achizitii
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu 401A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel. +40 213186704, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): http: //www.drdpb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 14:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer