Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie aparate de stimulare cardiaca; stimulator cardiac, defibrilatoare interne, accesorii angioplastie; catetere, accesorii ptr. cateter


Anunt de intentie numarul 20019/21.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu"
Adresa postala:  Sos. Fundeni Nr.258, Sect. 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  72435, Romania, Punct(e) de contact:  Gh. Dumitrescu, Tel. 0213026724, Email:  [email protected], Fax:  0213026900
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
achizitie aparate de stimulare cardiaca; stimulator cardiac, defibrilatoare interne, accesorii angioplastie; catetere, accesorii ptr. cateter
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : la sediul institutului
Cod NUTS: RO321 - Bucuresti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 147, 765.8 si 41, 477, 658RON
achizitie aparate de stimulare cardiaca; stimulator cardiac, defibrilatoare interne, accesorii angioplastie; catetere, accesorii ptr. cateter
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33182210-4 - Stimulator cardiac (Rev.2)
33141200-2-Catetere (Rev.2)
33141240-4-Accesorii pentru cateter (Rev.2)
33182100-0-Defibrilator (Rev.2)
33182200-1-Aparat de stimulare cardiaca (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 05.08.2011
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
33111730-7 - accesorii angioplatie; 33141210-5 cateter cu balon
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
se vor incheia acorduri cadru cu valabilitate 24 de luni de la data semnarii. Contractele subsecvente aferente acordurilor cadru se estimeaza a fi incheiate trimestrial.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: WWW.MFINANTE.RO
Legislatia in domeniul protectiei mediului: WWW.MMEDIU.RO
Protectia muncii si conditii de munca: WWW.MMSSF.RO
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.05.2011 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer