Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie aparatura de laborator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.783.583 RON

Castigatorul Licitatiei: NITECH S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143756/25.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138651
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Iasi
Adresa postala: Iasi, Al. M. Sadoveanu nr. 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700489, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Tanasescu, Tel. +40 0232267501, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0232277305, Adresa internet (URL): www.dsv-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: sanitar veterinar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie aparatura de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul DSVSA Iasi, Al. M. Sadoveanu nr. 10, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va achizitiona aparatura de laborator conf. caietului de sarcini, se vor asigura: instalare, punere in functiune, instruire personal utilizator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38433100-0 - Spectrometre de masa (Rev.2)
38433300-2-Analizoare de spectru (Rev.2)
38434000-6-Analizoare (Rev.2)
38510000-3-Microscoape (Rev.2)
51430000-5-Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 783, 582.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8199/30.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S099-169294din24.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C124/13123 Denumirea: Furnizare aparatura de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 24.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NITECH S.R.L.
Adresa postala: B-dul Bucurestii Noi, nr. 212A, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012369, Romania, Tel. 021 668 68 19, Email: [email protected], Fax: 021 668 69 30, Adresa internet (URL): www.nitech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2783741.94 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2783582.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-intreaga documentatie de atribuire este dispobibila pe SEAP, www.e-licitatie.ro-una dintre ofertele primite a fost respinsa ca fiind inacceptabila (intarziata)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comp. juridic al DSVSA Iasi
Adresa postala: Al. M. Sadoveanu nr. 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700849, Romania, Tel. +40 232267501, Email: [email protected], Fax: +40 232277305, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2013 16:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer