Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie aparatura medicala pentru cardiologie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
599.896 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 33943/21.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 19594
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva
Adresa postala: Washington 8-10, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011794, Romania, Punct(e) de contact: Cristescu Valentin, Tel.2302980 int. 252, Email: [email protected], Fax: 3180262, Adresa internet (URL): http: //www.cmdtamp.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie aparatura medicala pentru cardiologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul C.M.D.T.A.M.P.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie aparatura medicala pentru cardiologie-DEFIBRILATOR PORTABIL-EKG portabil-EKG fix-DEFIBRILATOR cu EKG portabil-Holter TA-Holter EKG-Sistem de testare la efort-Pulsoximetru portabil
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33123000-8 - Echipament de examinare cardiovasculara (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
599, 896RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2007/S35-042616din20.02.2007
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: CR 17445 Denumirea: FURNIZARE aparatura cardiologie
V.1) Data atribuirii contractului 11/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA S.R.L.
Adresa postala: Str. Arh. Alexandru Savulescu, nr. 10, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 599896.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilier juridic C.M.D.T.A.M.P.
Adresa postala: Str. Washington Nr. 8-10, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011794, Romania, Tel.021.230.29.80, Email: [email protected], Fax: 021.318.02.62, Adresa internet (URL): www.cmdtamp.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2007 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer