Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie autocamion dotat cu macara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
315.100 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMPRIM S.A.
Anunt de atribuire numarul 11182/16.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8334
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: BD. INDEPENDENTEI, NR.7, PLOIESTI, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100028, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA VOICEA, Tel.0244/401360, Email: [email protected], Fax: 0244/401335, Adresa internet (URL): www.conpet.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie autocamion dotat cu macara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul SC CONPET SA Ploiesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie autocamion dotat cu macara
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34142000-4 - Camioane-macara (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
315, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertat
70%
Descriere:
2.
termen livrare (zile de la semnare contract)
20%
Descriere:
3.
garantia acordata produsului
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: P-CA 172 Denumirea: Achizitie autocamion dotat cu macara
V.1) Data atribuirii contractului 7/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMPRIM S.A.
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 388, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041337, Romania, Tel.0213346035, Email: [email protected], Fax: 0213345606, Adresa internet (URL): www.romprim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 210000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 315100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: Str. Emil Zolla nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Fax: 0244522452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al SC CONPET SA Ploiesti
Adresa postala: B-dul Independentei nr.7, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100028, Romania, Tel.0244410360, Fax: 0244516451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.08.2007 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer