Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie autogunoiera compactoare, semiremorca mobila autocompactoare, utilaje compost, pubele si recipienti speciali compost


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.434.317 RON

Castigatorul Licitatiei: MHS Truck & Bus SRL
Anunt de atribuire numarul 87039/05.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 88576
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Avrig (Primaria Avrig)
Adresa postala:  Avrig, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 10, jud. Sibiu, Localitatea:  Avrig, Cod postal:  555200, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria orasului Avrig, Tel. 0269523101, In atentia:  d-nei Aldea Cristina, Email:  [email protected], Fax:  0269524401, Adresa internet (URL):  www.primaria-avrig.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice generale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie autogunoiera compactoare, semiremorca mobila autocompactoare, utilaje compost, pubele si recipienti speciali compost
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Avrig, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 10, jud. Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie autogunoiera compactoare, semiremorca mobila autocompactoare, utilaje compost, pubele si recipienti speciali compost in cadrul proiectului ?ECO ? SISTEM AVRIG, proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipale si asimilate"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144512-0 - Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.2)
34928480-6-Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
39234000-1-Cutii de compost (Rev.2)
42418000-9-Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare (Rev.2)
42418500-4-Echipament mecanic de manipulare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 434, 316.74RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul cel mai scazut
90%
Descriere: Pn = (pret minim/pret ofertat) x 90 puncte
2.
Termen de livrare
10%
Descriere: Tn = (termen minim/termen ofertat) x 10 puncte
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO 2005/017-553.04.01.04.01; COD PROIECT 62
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S184-265257din24.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8/08.02.2010 Denumirea: Contract de furnizare - Lotul 1
V.1) Data atribuirii contractului 2/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MHS Truck & Bus SRL
Adresa postala:  B-dul Iuliu Maniu, nr. 592, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  061129, Romania, Tel. +40214075900, Email:  [email protected], Fax:  +40214075983, Adresa internet (URL):  www.man.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1298836.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1296727.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 6/25.01.2010 Denumirea: Contract de furnizare - Lotul 2
V.1) Data atribuirii contractului 1/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. UNI RECYCLING SRL
Adresa postala:  Str. Natiunilor Unite, nr. 8, bl. 104, ap. 67, sectorul 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011436, Romania, Tel. +40212235366, Email:  [email protected], Fax:  +40212235367, Adresa internet (URL):  www.uni-recycling.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 695248.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 579422.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 19/26.03.2010 Denumirea: Contract de furnizare - Lotul 3
V.1) Data atribuirii contractului 3/26/2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EUROPLAST ROMANIA SRL
Adresa postala:  Str. Ep. Sulyok Istvan, nr. 10, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410202, Romania, Tel. 0359410104, Email:  [email protected], Fax:  0359410104, Adresa internet (URL):  www.europlast.com.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 723511.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 558166.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program ?Phare CES 2005, Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu (Schema de granturi: Investitii publice in sectoarele de mediu)?Linia de buget RO 2005/017-553.04.01.04.01
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu
Adresa postala:  B-dul Victoriei, nr. 11, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550024, Romania, Tel. +40-269-217104, Email:  [email protected], Fax:  +40-269-217702
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei orasului Avrig
Adresa postala:  str. Gheorghe Lazar nr. 10, jud. Sibiu, Localitatea:  Avrig, Cod postal:  555200, Romania, Tel. 0269523101, Email:  [email protected], Fax:  0269524401, Adresa internet (URL):  www.primaria-avrig.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2010 10:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer