Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie autovehicul transport marfa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.139.926 RON

Castigatorul Licitatiei: BRODMI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133971/24.05.2012
Informatii anunt de participare asociat 124826
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA
Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: mecanizare, Tel. +40 248223449, In atentia: Sorin Graure, Email: [email protected], Fax: +40 248220878, Adresa internet (URL): www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: servicii de gospodarie a apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie autovehicul transport marfa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Administratiei Bazinale de Apa Arges Vedea Pitesti, str. Calea Campulung, nr. 6-8
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achiztia a 12 bucati autovehicule transport marfa, conform cerintelor prevazute in caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34130000-7 - Autovehicule pentru transportul de marfuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 139, 926RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S55-089738din20.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 91 Denumirea: Contract de furnizare autovehicule pentru transportul de marfuri
V.1) Data atribuirii contractului 16.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRODMI S.R.L.
Adresa postala: Str. Regina Maria nr 16, bl C8, sc C, ap5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240712, Romania, Tel. 0744558924, Email: [email protected], Fax: 0250737274
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1149994.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1139926.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Plata - prin cedare de creante in regim de compensare din surse proprii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conf. art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala Apele Romane-Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea Pitesti - Oficiul juridic
Adresa postala: Str. Calea Campulung, nr. 6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110147, Romania, Tel. +40 248208710, Fax: +40 248220878
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2012 09:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer