Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie autovehicule comerciale transport persoane si materiale


Anunt de participare (utilitati) numarul 145920/22.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Andrei Mihaly, Tel. +40 365403679, In atentia: Andrei Mihaly, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate pe actiuni
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie autovehicule comerciale transport persoane si materiale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: EON Gaz Distributie
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 960, 582 si 17, 853, 751RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se va incheia 1 contract subsecvent la 12 luni, iar valoarea estimata a contractului subsecvent 1 va fi de 4.960.582 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie autovehicule comerciale transport persoane si materiale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34130000-7 - Autovehicule pentru transportul de marfuri (Rev.2)
34115200-8-Autovehicule pentru transportul a mai putin de 10 persoane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autovehicule comerciale transport persoane si materialePentru acord cadru:
-autoturism comercial pentru transport persoane minim 105 bucati, maxim 300 bucati;
-autoturism autoutilitara comerciala usoara tip furgon minim 30 bucati, maxim 77 bucatiPentru un contract subsecvent: - autoturism comercial pentru transport persoane minim 30 bucati, maxim 105 bucati;
- autoturism autoutilitara comerciala usoara tip furgon minim 15 bucati, maxim 30 bucati
Valoarea estimata fara TVA: intre 4, 960, 582 si 17, 853, 751RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 357.075 lei Cf. Lg 346/ 2004 art.16, intrep mici si mijl(IMM) benef de reducerea cu 50% a garant de participare. Ofertantul care isi desf. activ. ca IMM, tb. sa prez. o declaratie pe proprie rasp ca este IMM, din care sa reiasa datele priv.nr. de angajati si cifra de afaceri. Echivalenta lei/valuta se va face la curs BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 10 zile.Garant de particip se constit cf. prev art.86 din HGR nr.925/2006 prin virament bancar sau printr-un instrum. de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari, care se prez in original, in cuantumul prev mai sus si pt o per. de 90 zile de la data limita de depunere a candidaturii.Cont: RO11BRDE270SV27540412700, BRD TG. MURES. Garant. trebuie sa fie irevocabila. Garantia de buna executie = 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA. Se depune la semnarea contractului subsecvent prin scrisoare de garantie bancara ( conform formular 1) in contul comunicat de catre autoritatea contractanta sau se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. Conform L.346/2004, art.16, aln.2, I.M.M. poate depune doar 50% din valoarea garantiei mai sus mentionate.Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 art 92 aliniat (2).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratie privind eligibilitatea - Cerinta minima : completare formular 12a
Incadrarea in situatiile prevazute la art.180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratia privind elegibilitatea va fi completata si de sustinatorul/sustinatorii ofertantului.Cerinta 2: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006 - Cerinta minima : completare formular 12B.Incadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 ofera autoritatii contractante posibilitatea excluderii ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. 34/2006 va fi completata si de sustinatorul/sustinatorii ofertantului.Cerinta 3: Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - In conformitate cu Ordinul 314 / oct.2010 se va prezenta Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta.Se va completa obligatoriu si formularul 13B.Cerinta 4: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69 indice 1 din O.U.G. 34/2006 - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrearea la art 69 indice 1 din OUG 34/2006 care va fi completata de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului/subcontractant. Ofertantul care se afla in situatiile prevazute la art mentionat este exclus din procedura de atribuire.Nota: In cazul unei asocieri se va depune acordul de asociere Formular F6 semnat de parti, respectiv in cazul subcontractarii se depune acordul de subcontractare Formularul F7 semnat de parti.Nedeclararea subcontractantului/subcontractantilor presupune derularea contractului fara posibilitatea adaugarii unui/mai multor subcontractanti pe parcursul derularii contractului.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt: Frank Hajdinjak - Director General SC EON GAZ Distributie SA
Petre Radu - Director General Adjunct SC EON GAZ DISTRIBUTIE SALivioara Sujdea - Director General Adjunct SC EON GAZ DISTRIBUTIE SABogdan Cirstea - Imputernicit al autoritatii contractanteFlavius Marcus- Imputernicit al autoritatii contractanteAndrei Mihaly, Mihaela Tarita, Marius Catana, Gheorghe Cotarlan, Angela Vasile- membrii comisie;Oana Morait-membru de rezerva. Pentru Persoane juridice romane: - 1. Certificat constatator, in original / copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte: - Obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita inainte de transmiterea comunicarilor finale, in cazul in care se prezinta actul in copie conforma cu originalul, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata.In cazul in care in acest certificat nu sunt trecute domenii de activitate necesare pentru indeplinirea contractului, neacoperite de asociati, ofertantul va fi declarat descalificat.Pentru persoanele fizice/juridice straine autorizate certificat de rezidenta fiscala valabil la data limitade depunerii a candidaturii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Gradul de acoperire cu unitati service autorizate RAR, pentru repararea si intretinerea in perioada de garantie, pentru marca si modelul ofertat sa fie de minim 50%.
Prin grad de acoperire intelegem locatiile EON Gaz Distributie in care exista unitati service autorizate RAR pentru repararea autovehiculelor ofertate.
Locatiile EON Gaz Distributie in care vor fi alocate autovehiculele sunt: Aiud, Alba Iulia, Aninoasa, Arad, Bacau, Baia Mare, Barlad, Beclean, Bistrita, Blaj, Botosani, Bucuresti, Buhusi, Caransebes, Cluj, Comanesti, Cugir, Dej, Deva, Dorohoi, Falticeni, Gherla, Gura Humorului, Hunedoara, Iasi, Jibou, Ludus, Lugoj, Marghita, Medias, Miercurea Ciuc, Moinesti, Odorhei, Onesti, Orastie, Pascani, Piatra Neamt, Reghin, Resita, Roman, Sarmas, Satu Mare, Sebes, Sibiu, Sighisoara, Somcuta Mare, Sovata, Suceava, Targu Frumos, Targu Mures, Targu Neamt, Targu Ocna, Tarnaveni, Timisoara, Turda, Vaslui, Zalau.
Gradul de acoperire este calculat astfel:
(numar de locatii EON Gaz unde exista unitati de service RAR pentru marca si modelul ofertat / locatiile EON unde vor fi alocate autovehiculele) x 100.
Modalitatea de indeplinire
lista cu unitatile de service autorizate RAR pentru repararea si intretinerea in perioada de garantie a autovehiculelor pentru marca si modelul ofertat.
Experienta similara Cerinta minima: prezentarea cel putin a unei copii de parti relevante dintr-un document/contract (copie) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar prin care sa se confirme livrarea de produse similare in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a candidaturii a caror valoare sa fie de minimum 4.960.582 lei sau 1.121.492 euro. Valorile mentionate sunt fara TVA. Ofertantul va prezenta informatii relevante cu obiectul contractului.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/valutacomunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Dovada livrarii produselor se va face conform art. 188, alin 2, lit a din OUG 34/2006.. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul F4 si Formularul 12D Ofertantul va prezenta informatii relevante cu obiectul contractului (copii ale documentelor relevante, respectiv certificate, contracte etc, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
95%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de garantie
5%
Descriere: Termen de garantie pentru autovehicul
Punctaj maxim componenta tehnica: 5
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 15:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor se va face in functie de oferta financiara cea mai scazuta. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Cursul stabilit pentru reofertare este cursul comunicat de BNR din data limita de depunere a candidaturii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentl juridic al SC EON Gaz Distributie SA
Adresa postala: P-ta Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540049, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 16:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer