Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie autovehicule comerciale transport persoane si materiale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.853.752 RON

Castigatorul Licitatiei: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145920/06.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142467
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Andrei Mihaly, Tel. +40 365403679, In atentia: Andrei Mihaly, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie autovehicule comerciale transport persoane si materiale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: EON Gaz Distributie
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie autovehicule comerciale transport persoane si materiale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34130000-7 - Autovehicule pentru transportul de marfuri (Rev.2)
34115200-8-Autovehicule pentru transportul a mai putin de 10 persoane (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 853, 751RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S164-286143din22.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 66278 Denumirea: Autovehicule de transport materiale si transport persoane
V.1) Data atribuirii contractului 04.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.
Adresa postala: B-DUL PRECIZIEI, NR. 24, WEST GATE BUSINESS CENTER CORP H1, ET.5, CAMERA E05.25, SECT.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062204, Romania, Tel. +40 0212038734, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0212038806, Adresa internet (URL): www.renault.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17853751.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17853751.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care vor fi punctaje totale, egale, departajarea ofertelor se va face in functie de oferta financiara cea mai scazuta. In situatia in care si ofertele financiare sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Cursul stabilit pentru reofertare este cursul comunicat de BNR din data limita de depunere a candidaturii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentl juridic al SC EON Gaz Distributie SA
Adresa postala: P-ta Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540049, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer