Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE BITUM DE DRUMURI TIP D60/80 SAUD50/70


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
970.000 RON

Castigatorul Licitatiei: OTIMIR STIL 2000 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 115827/13.05.2011
Informatii anunt de participare asociat 107220
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. CALARASI
Adresa postala:  str. Aleea Centralei nr 1, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910086, Romania, Punct(e) de contact:  Gheorghe Dragomir, Tel. 0242/318784, Email:  [email protected], Fax:  0242/318785, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE BITUM DE DRUMURI TIP D60/80 SAUD50/70
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Calarasi, str. I.L.Caragiale nr.1
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE BITUM DE DRUMURI TIP D60/80 SAUD50/70
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113610-4 - Bitum (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
970, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
205/14.02.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S38-062308din24.02.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 626 Denumirea: ACHIZITIE BITUM DE DRUMURI TIP D50/70
V.1) Data atribuirii contractului 4/29/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OTIMIR STIL 2000 S.R.L.
Adresa postala:  Str. Tudor Vladimirescu, bl. P28, sc. A, et.1, ap. 6, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110194, Romania, Tel. 0742083720; 0348414395, Email:  [email protected], Fax:  0348414395
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 970000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire cuprinde fisa de date, caietul de sarcini, modelul de contract si formulare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Calarasi - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Str. Bucuresti nr. 106, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910068, Romania, Tel. 0242/311947, Fax:  0242/311947
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Calarasi - Sectia Comerciala
Adresa postala:  Str. Bucuresti nr. 106, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910068, Romania, Tel. 0242/311947, Fax:  0242/311947
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. DRUMURI SI PODURI S.A. CALARASI
Adresa postala:  Municipiul Calarasi, str. Aleea Centralei nr. 1, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910086, Romania, Tel. 0242/318784, Email:  [email protected], Fax:  0242/318785
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.05.2011 11:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer