Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie burghie pentru beton armat, beton, piatra, zidarie si burghie pentru metal


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.085.797 RON

Castigatorul Licitatiei: HILTI ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141099/11.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137276
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Vlad Radu, Tel. +40 365403675, In atentia: Vlad Radu, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie burghie pentru beton armat, beton, piatra, zidarie si burghie pentru metal
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatiile din aria SC E.ON Gaz Distributie
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie burghie, Lot 1 - pentru beton armat, beton, piatra, zidarie cu prindere SDS Max;Lot 2 - pentru beton armat, beton, piatra, zidarie cu prindere SDS Plus si burghie pentru metal;conform cerintelor din caietul de sarcini si specificatiilor tehnice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44512910-4 - Varfuri de burghiu (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 085, 796.52RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600005660 Denumirea: Achizitie burghie rtopercutie SDS MAX
V.1) Data atribuirii contractului 23.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HILTI ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Sos Odai , Nr 42, et.1, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. 021/3523000, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 021/3505181, Adresa internet (URL): www.hilti.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1108090.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1085796.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 4600005673 Denumirea: Furnizare burghie rotopercutie cu prindere SDS PLUS si burghie metal
V.1) Data atribuirii contractului 11.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TEMAD CO SRL
Adresa postala: sos cristianului 12, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500053, Romania, Tel. +40 268506108, Email: [email protected], Fax: +40 268419340
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 341510.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 140122.04 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Punctajul pentru factorul "Pretul ofertei" se calculeaza astfel: a) pentru pretul cel mai mic ofertat se acorda maximum de punctaj ? 100 pct.b) pentru valori ofertate mai mari decat pretul minim ofertat, punctajul se calculeaza astfel: Pn = ( pret minim / pret n) x punctaj maxim alocat. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita oferte financiare imbunatatite, in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Curs de referinta pentru ofertare Leu/Euro: 4, 5646. Propunerea tehnica va contine si Fisa tehnica a produsului, eliberata de producator si autentificata (stampilata si semnata).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic SC E.ON Gaz Distributie SA
Adresa postala: P-ta Trandafirilor nr. 21, Targu Mures, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403769
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2013 12:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer