Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie camera video digitala,videoproiectoare,sisteme de supraveghere video,centrale telefonice CHE Lugasu si respectiv CHE Munteni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
196.724 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ELECTRO PLUS SRL
Anunt de atribuire numarul 55331/14.11.2008
Informatii anunt de participare asociat 47861
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Taberei nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400512, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Cluj, Tel.0264207822, In atentia: Serviciul Contracte Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0264427797
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie camera video digitala, videoproiectoare, sisteme de supraveghere video, centrale telefonice CHE Lugasu si respectiv CHE Munteni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: amplasamentele obiectivelor hidroenergetice din cadrul SH Cluj;
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-camera video digitala, zoom optic minimum 12x, zoom digital minimum 150x etc.;
-videoproiectoare, luminozitate minimum 2000 ANSI Lumeni, rezolutie XGA 1024x768 pixeli etc.;
-sisteme de supraveghere video cu inregistrare pe calculator cu placa de captura video;
-centrala telefonica digitala la CHE Lugasu tip PABX in configuratie cu minimum 16 linii;
-centrala telefonica digitala la CHE Munteni tip PABX in configuratie cu minimum 32 linii;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32333200-8 - Camere video (Rev.2)
32321200-1-Echipament audiovizual (Rev.2)
32323500-8-Sistem video de supraveghere (Rev.2)
32551200-2-Centrale telefonice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
196, 723.55RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5317/10.06.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10502 Denumirea: Lot nr.1-Achizitie camera video digitala
V.1) Data atribuirii contractului 11/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELECTRO PLUS SRL
Adresa postala: str.Lunga nr.28, ap.6, jud.Sibiu, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550107, Romania, Tel.0269223321, Fax: 0269223321
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10501 Denumirea: Lot nr.2-Achizitie videoproiectoare
V.1) Data atribuirii contractului 11/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMSIS SERVICE SRL
Adresa postala: str.Calea Turzii nr.259, jud.Cluj, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400495, Romania, Tel.0264598777, Fax: 0264598718
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12258.94 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10503 Denumirea: Lot nr.3-Achizitie sisteme de supraveghere video
V.1) Data atribuirii contractului 11/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AXA TELECOM SRL
Adresa postala: str.Splaiul Penes Curcanul nr.4-5, jud.Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300124, Romania, Tel.0256220070, Fax: 0256491153
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 164930.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10499 Denumirea: Lot nr.4-Achizitie centrala telefonica digitala CHE Lugasu
V.1) Data atribuirii contractului 11/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMTELECOM SA
Adresa postala: str.Garlei nr.1B, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013721, Romania, Tel.0213035580, Fax: 0213125560
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5099.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10500 Denumirea: Lot nr.5-Achizitie centrala telefonica digitala CHE Munteni
V.1) Data atribuirii contractului 11/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMTELECOM SA
Adresa postala: str.Garlei nr.1B, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013721, Romania, Tel.0213035580, Fax: 0213125560
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9534.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030064, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan Cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264593865, Email: [email protected], Fax: 0264593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Cluj
Adresa postala: str.Taberei nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400512, Romania, Tel.0264207800, Fax: 0264427797
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2008 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer