Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitie carburant pentru uz naval si carburant pentru incalzire


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.002.260 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. D.S. TOFAN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 60200/16.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 44712
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS RA GALATI
Adresa postala: GALATI, STR. PORTULUI, NR. 32, Localitatea: Galati, Cod postal: 800025, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN SENDREA, Tel.0236460016, INT. 300, Email: [email protected], Fax: 0236460847, Adresa internet (URL): www.afdj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activitti portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitie carburant pentru uz naval si carburant pentru incalzire
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: conform specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitie carburant pentru uz naval si carburant pentru incalzire, conform specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134220-5 - Motorina (EN 590) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 002, 260RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2008/S61-082971din25.03.2008
Numarul anuntului in JO: 2008/S139-186858din19.07.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 99 Denumirea: achizitie carburant pentru uz naval
V.1) Data atribuirii contractului 10/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. D.S. TOFAN S.R.L.
Adresa postala: str. Traian, nr. 446 C, Localitatea: Galati, Cod postal: 800179, Romania, Tel.0236334333, Fax: 0236334333
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2484850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 103 Denumirea: achizitie carburant pentru incalzire
V.1) Data atribuirii contractului 10/14/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. D.S. TOFAN S.R.L.
Adresa postala: str. Traian, nr. 446 C, Localitatea: Galati, Cod postal: 800179, Romania, Tel.0236334333
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 660000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 517410.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Suplimentarea cantitatilor de produse se poate face in primele 4 luni ale anului 2009 pana la un nivel maxim de 33% din cantitatile deja achizitionate, in functie de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. In cazul suplimentarii, valoarea totala maxima a contractelor va fi 3.993.005, 80 RON.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor O.U.G. 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2008 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer