Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Carburanti auto in forma lichida


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.245.000 RON

Castigatorul Licitatiei: D.S. TOFAN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146613/11.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142581
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI
Adresa postala: STR. PRELUNGIREA BRAILEI, NR.7-A, Localitatea: Galati, Cod postal: 800435, Romania, Punct(e) de contact: PUSCOI DANIELA, Tel. +40 236322727, In atentia: BIROU ACHIZITII, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 236322727, Adresa internet (URL): www.ecosalgl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Serviciu Public de Salubritate subordonat autoritatii locale
Activitate (activitati)
Altele: SERVICII DE SALUBRITATE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Carburanti auto in forma lichida
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Galati, str. Nufarului, nr. 24-26
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie - Carburanti auto in forma lichida- Benzina fara plumb -CodCPV 09132100-4 , MOTORINA euro 5- Cod CPV09134200-9
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09100000-0 - Combustibili (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 245, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9676
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S181-312026din18.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13993 Denumirea: Achizitie -MOTORINA euro 5
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
D.S. TOFAN S.R.L.
Adresa postala: STR TRAIAN NR. 446C, Localitatea: Galati, Cod postal: 800120, Romania, Tel. 0236334333, Email: [email protected], Fax: 0236334333
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3720000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Declaratie privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii?. Ofertantul este obligat sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, conform reglementarilor in vigoare la nivel national.Daca dupa licitatia electronica 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractata va solicita depunerea de noi oferte in plic inchis, in vederea departajarii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI
Adresa postala: str. Prelungirea Brailei, nr. 7-A, Localitatea: Galati, Cod postal: 800435, Romania, Tel. +04 0236322727, Email: [email protected] , [email protected], Fax: +04 0236322727
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 08:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer