Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie carti de biblioteca octombrie 2012


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.580 RON

Castigatorul Licitatiei: Editura Trei S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 130689/14.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt
Adresa postala: Bd. Republicii, nr.15, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Zodieru, Tel. +40 233210379, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 233211524, Adresa internet (URL): www.bibgtkneamt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati ale bibliotecilor si arhivelor (CAEN 9101)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie carti de biblioteca octombrie 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Biblioteca Judeteana "G.T.Kirileanu" Neamt, Piatra Neamt, Bd. Republicii, nr.15
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsul/produsele respective pot fi furnizate doar deanumiti ofertanti, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate; Din punct de vedere biblioteconomic si comercial se considera produse unice intrucat au elementele de identificare unice, standardizate, recunoscute si utilizate in plan intenational prin ISBN (International Standard Book Number) definit prin ISO 2108.OPT in intervalul 24-31 al lunii curente cf. Ordin 2281/7 iulie 2009.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22113000-5 - Carti de biblioteca (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 580.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
889-1893/octombrie 2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1809/12.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (28 titluri, 91 exemplare), rabat 30%
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Editura Trei S.R.L.
Adresa postala: Str. Sf. Constantin, Nr. 9, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010217, Romania, Tel. 021 3006090, Email: [email protected], Fax: 0213006090, Adresa internet (URL): www.edituratrei.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2889.73 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2022.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1808/12.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (26 titluri, 132 exemplare), rabat 0-20%
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Librariile Humanitas S.A.
Adresa postala: P.ta Presei libere, nr.1, corp C, et.1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. +40 214088351, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.humanitas.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3409.17 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2749.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1807/12.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (24 titluri, 68 exemplare), rabat 25%
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA SEDCOM
Adresa postala: Aleea Viforului 14 Piatra Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610258, Romania, Tel. 0233.226.235, Email: [email protected], Fax: 0233.226.235
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1777.45 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1333.09 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1810/12.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (34 titluri, 150 exemplare), rabat 20%
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Editura Vestala S.R.L.
Adresa postala: Aleea Ciucea, nr.5, bl.L19, sc.F, et.5, ap.216, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032522, Romania, Tel. +40 212228597, Email: [email protected], Fax: +40 212228597
Editura Saeculum I.O. S.R.L.
Adresa postala: Str.Teodosie Rudeanu, nr.29, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011257, Romania, Tel. +40 212228597, Email: [email protected], Fax: +40 212228597
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2518.25 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2014.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1811/12.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (28 titluri, 131 exemplare), rabat 15%
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
C.D. PRESS S.R.L.
Adresa postala: Str.Logofat Tautu, nr.67, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031212, Romania, Tel. +40 213373737
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1758.81 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1494.99 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 889/12.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (15 titluri, 112 exemplare), rabat 25%
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EDITURA HERRA S.R.L.
Adresa postala: Str. Mateiasi, nr.17, jud.Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110152, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1369.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1190.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1806/12.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (9 titluri, 11 exemplare). rabat 14%
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Direct Client Services SRL
Adresa postala: Edgard Quinet nr. 9, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010017, Romania, Tel. 0732003014, Email: [email protected], Adresa internet (URL): librarie.carturesti.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 598.02 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 527.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1854/17.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (3 titluri, 4 exemplare)
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MONITORUL OFICIAL R.A.
Adresa postala: sect.1, str.Parcului, nr.65, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012392, Romania, Tel. +40 213185120, Email: [email protected], Fax: +40 213185109
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 353.21 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 353.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1851/17.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (3 titluri, 16 exemplare), rabat 20%
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIVERS PUBLISHING HOUSE SRL
Adresa postala: Str. Suvenir, nr.4, et.1, ap.3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020741, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 640.73 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 512.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1523/12.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca( 15 titluri, 111 exemplare), rabat 0.25%
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EDITURA ORIZONTURI S.R.L.
Adresa postala: Bul. Libertatii nr. 4, bl. 117, sc. 1, et. 3, ap.7, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040128, Romania, Tel. 021.3177679, Email: [email protected], Fax: 021.3177678
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2001.55 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1741.54 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1569/17.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (1 titlu, 2 exemplare)
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EdituraNAPOCA STAR
Adresa postala: P.ta Mihai Viteazul, nr.130, ap.14, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400151, Romania, Tel. +40 264432547
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 128.44 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 128.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1852/17.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca+CD-uri (12 titluri, 31 exemplare+3 CD-uri), rabat 25%
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALCOR EDIMPEX SRL
Adresa postala: Str. Ion Mihalache, nr.45, bl.16B+C, ap.116, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011173, Romania, Tel. +40 724342519, Email: [email protected], Fax: +40 212237106, Adresa internet (URL): www.editura-alcor.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 588.22 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 422.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1893/23.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (1 titlu, 7 exemplare)
V.1) Data atribuirii contractului 23.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Fundatia "G.T.Kirileanu" Neamt
Adresa postala: Bd. Republicii, nr.15, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 315.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 315.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1857/17.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (1 titlu, 5 exemplare)
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HUMAN POTENTIAL RESEARCHES SRL
Adresa postala: Str. Petrochimistilor, bl. B13, sc. E, ap.10, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110172, Romania, Tel. +40 745169717, Email: [email protected], Fax: +40 374094999, Adresa internet (URL): www.paradigme.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 160.55 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 160.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1812/12.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (24 titluri, 87 exemplare)
V.1) Data atribuirii contractului 12.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE
Adresa postala: Bd. Dacia, nr.12, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010411, Romania, Tel. +40 212125846, Email: [email protected], Fax: +40 212129652
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1366.12 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1366.12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1238/17.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (3 titluri, 4 exemplare)
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Redactia TRIBUNA
Adresa postala: Str.Universitatii, nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400091, Romania, Tel. +40 264591498, Email: [email protected], Fax: +40 264591497
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 195.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 195.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1853/17.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (7 titluri, 14 exemplare), rabat 20%
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EDITURA LIMES S.R.L.
Adresa postala: Str. Castanilor, nr.3, jud. Cluj, Localitatea: Floresti, Cod postal: 407280, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 256.87 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 205.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 969/17.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (1 titlu, 2 exemplare), rabat 15%
V.1) Data atribuirii contractului 17.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FUNDATIA NATIONALA PENTRU STIINTA SI ARTA
Adresa postala: Str. Dem I. Dobrescu, nr.11, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010025, Romania, Tel. +40 213156754, Fax: +40 213156751
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 132.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 112.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1836/16.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (2 titluri, 11 exemplare)
V.1) Data atribuirii contractului 16.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HISTRIA COM SRL
Adresa postala: Str. Independentei, nr.67, bl. B1, ap.17, Localitatea: Braila, Cod postal: 810527, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 660.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 660.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1863/18.10.2012 Denumirea: Achizitie carti de biblioteca (1 titlu, 3 exemplare)
V.1) Data atribuirii contractului 18.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA NATIONALA A BIBLIOTECARILOR SI BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMANIA
Adresa postala: Str.Dr. Staicovici D. Nicolae, nr.15, camera 2, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050556, Romania, Adresa internet (URL): www.anbpr.org
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 75.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt - Sectia comerciala
Adresa postala: B-dul Republicii, nr.16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233212717, Email: [email protected], Fax: +40 233232363
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a Cons.Jud. Neamt
Adresa postala: Str. Alexandru cel Bun, nr.27, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610004, Romania, Tel. +40 233212890, Fax: +40 233213670, Adresa internet (URL): www.cjneamt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2012 14:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer