Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE CAZAN AUTOMAT PENTRU PRODUCEREA APEI CALDE LA 90sC SI SISTEME FILTRARE PENTRU GAZE SI PULBERI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
166.280 EUR

Castigatorul Licitatiei: VENTIL VENETA S.N.C.
Anunt de atribuire numarul 127382/19.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 116528
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ARDUDANA SA
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare 22, Localitatea:  Ardud, Cod postal:  447020, Romania, Punct(e) de contact:  Dumitru Pacurar, Tel. 0261-771.550, Email:  [email protected], Fax:  0261-771650, Adresa internet (URL):  www.ardudana.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate pe actiuni
Activitate (activitati)
Altele: Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE CAZAN AUTOMAT PENTRU PRODUCEREA APEI CALDE LA 90sC SI SISTEME FILTRARE PENTRU GAZE SI PULBERI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Stefan cel Mare, nr. 22, 447020 Ardud, Jud. Satu -Mare.
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea unui cazan pentru producerea apei calde, cu capacitatea nominala de 1, 2 Gcal/h, a trei sisteme de filtrare gaze (pentru filtrarea vaporilor de lac si vopsea)- pentru un debit total de 34.000 m3/h si a unei instalatii de exhaustare pentru pulberi fine rezultate in urma slefuirii lemnului - pentru un debit total de 15.000 m3/h.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42514000-2 - Dispozitive si aparate de filtrare sau de purificare a gazelor (Rev.2)
39715200-9-Echipament de incalzire (Rev.2)
39721400-6-Dispozitive de incalzire instantanee sau prin acumulare a apei, altele decat cele electrice (Rev.2)
42341000-8-Cuptoare comerciale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
166, 280EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Termen de livrare
10%
Descriere:
3.
Caracteristici tehnice si functionale
20%
Descriere:
4.
Asistenta tehnica si servicii post vanzare
5%
Descriere:
5.
Angajemente privind livrarea de piese de schimb pe termen lung
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1737/3196/161429 din 14-07-2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S150-249603din06.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2772 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 9/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VENTIL VENETA S.N.C.
Adresa postala:  Giavera del Montello (TV) Vialle Dell Industria 6 CAP 31040, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440187, Romania, Tel. +39-0422-870203, Email:  [email protected], Fax:  +39-0422-870233, Adresa internet (URL):  www.ventilveneta.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 166280.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 687, 434 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nu este cazul.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0040213104642, Email:  [email protected], Fax:  0040213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Satu Mare - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala:  Str. Mihai Viteazul, Nr. 8, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440037, Romania, Tel. 0261-716375, Email:  [email protected], Fax:  0261-713650, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=83
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic al SC ARDUDANA SA
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare, nr. 22, Localitatea:  Ardud, Cod postal:  447020, Romania, Tel. 0261-771.550, Email:  [email protected], Fax:  0261-771650, Adresa internet (URL):  www.ardudana.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2011 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer