Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie Combustibil pentru incalzire


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
268.200 RON

Castigatorul Licitatiei: BORSENIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 54417/03.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Costana
Adresa postala: Sat Costana, Comuna Todiresti, judet Suceava, Localitatea: Todiresti, Cod postal: 727531, Romania, Punct(e) de contact: Elena Badaluta, Tel.0230 522826, Email: [email protected], Fax: 0230 522826
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Combustibil pentru incalzire
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Franco Beneficiar
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Combustibil lichid usor - pentru incalzire, cantitate = 180 Tone
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09240000-3 - Produse derivate din petrol si carbune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
268, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 340 Denumirea: Contract furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 3/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BORSENIA S.R.L.
Adresa postala: Sat Barcanesti, comuna Barcanesti, nr. 188G, Localitatea: Barcanesti, Cod postal: 100120, Romania, Tel.0244 250564, Email: [email protected], Fax: 0244 250564, Adresa internet (URL): www.borsenia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 276000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 268200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pr5ocedura se organizeaza pe piata la disponibil in baza OUG 34/2006, Art. 122 litera f) , produl are cotatie la Bursa Romana de Marfuri
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Suceava
Adresa postala: Str. Stefan Cel Mare Nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230 215383, Email: [email protected], Fax: 0230 215383
Organismul competent pentru procedurile de mediere
BURSA ROMANA DE MARFURI
Adresa postala: Piata Presei Libere Nr. 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel.021 3174560, Email: [email protected], Fax: 021 3172878
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
24 ore de la semnarea raportului sedintei de tranzactionare pe piata la disponibil.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Costina
Adresa postala: Comuna Todiresti, Judetul Suceava, Localitatea: Costina, Cod postal: 727531, Romania, Tel.0230 522826, Email: [email protected], Fax: 0230 522826
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2009 16:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer