Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie combustibili si lubrefianti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
46.682 RON

Castigatorul Licitatiei: SPEO INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 49852/12.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 33831
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: prin DIRECTIA SILVICA BISTRITA, str.General Grigore Balan, nr.21, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Punct(e) de contact: D.S.Bistrita, Tel.0263232743, In atentia: Ing.Rus Adrian, Email: [email protected], Fax: 0263231343, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie combustibili si lubrefianti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul directiei silvice Bistrita.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de combustibili si lubrefianti pentru utilajele din dotarea D.S. Bistrita
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
23000000-7 - Produse petroliere si combustibili (Rev.1)
23111200-0-Benzina fara plumb (Rev.1)
23111300-1-Benzina cu plumb (Rev.1)
23121200-3-Motorina (Rev.1)
23123000-5-Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
46, 682RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1931/07.04.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S39-053715din26.02.2008
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2008/S39-053714din26.02.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 135 Denumirea: Achizitie uleiuri lubrefiante si agenti lubrefianti
V.1) Data atribuirii contractului 6/2/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPEO INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: str.Republicii, nr.17, bl.17, sc.1, et.P, ap.12, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601004, Romania, Tel.0234 326487, Email: [email protected], Fax: 0234 326557, Adresa internet (URL): www.Q8OIL.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46682.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prin clarificari si documentatie aditionala am admis pentru a nu restrictiona furnizorii de uleiuri lubrefiante si agenti lubrefianti sa se depuna oferta pentru lotul uleiuri lubrefiante si agenti lubrefianti (lot ce include cantitatile totale de uleiuri lubrefiante si agenti lubrefianti aferente lot.1, 2, 3si4-Valoare estimata=40000 lei). A fost depusa o singura oferta doar pentru acest lot, pentru restul loturilor anulare procedura conform art.209, alin.1, lit.(c)-lipsa ofertanti. Procedura pentru loturile 1, 2, 3si 4 din care se vor exclude uleiurile lubrefiante si agentii lubrefianti, va fi reluata.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.3, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piata Stefan cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264592322, Email: [email protected], Fax: 0264592322
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bistrita - oficiul juridic
Adresa postala: Str. General Grigore Balan, nr.21, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420016, Romania, Tel.0263232743, Email: [email protected], Fax: 0263231343, Adresa internet (URL): www.dsbistrita.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2008 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer