Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie conducte Dn 914 x 8,8 mm si robineti de izolare Dn 900, din otel, cu actionare manuala si electrica defalcata in doua loturi,conform Anexa 1


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
661.342 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PROSIDER INTERNATIONAL TRADING SRL
Anunt de atribuire numarul 126792/25.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 116964
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC Termoelectrica S.A
Adresa postala:  B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, etaj XI, Bucuresti, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020371, Romania, Punct(e) de contact:  Tudor Dumitrescu, Tel. 303.74.50, Email:  [email protected], Fax:  303.75.04, Adresa internet (URL):  www.termoelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie conducte Dn 914 x 8, 8 mm si robineti de izolare Dn 900, din otel, cu actionare manuala si electrica defalcata in doua loturi, conform Anexa 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Se vor livra la sediul SE Braila, din comuna Chiscani, str. Principala, nr 317, jud Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in cumpararea urmatorelor produse impartite pe loturi: Lotul 1 - se achizitioneaza 720 ml conducta pentru gaz natural Dn 914 x 8, 8 mm, din care 156 ml vor fi protejati anticoroziv (montare subterana);Lotul 2 - se achizitioneaza 2 robineti, pentru gaz natural, din otel, Dn 900, Pn 10
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44160000-9 - Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe (Rev.2)
42131280-2-Vane fluture (Rev.2)
44161100-7-Gazoducte (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
661, 342.08RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Termen (durata) de livrare
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: P008 Denumirea: Furnizare 720 ml conducte(din care 156 ml izolate anticoroziv), pentru gaze naturale Dn 914 x 8, 8 mm
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROSIDER INTERNATIONAL TRADING SRL
Adresa postala:  SPLAIUL UNIRII, NR 223, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030136, Romania, Tel. 021/3205200
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 720354.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 592378.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: P009 Denumirea: Furnizare 2 (doua), armaturi pentru gaze naturale, din otel, Dn 900, Pn 10, impreuna cu flansele de
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EUDIS SA
Adresa postala:  STR. PRINCIPALA NR. 376/E, Localitatea:  CRISENI, Cod postal:  457105, Romania, Tel. 0260/610372
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 160106.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 68964.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Contencios Administrativ Galati
Adresa postala:  str. Brailei, nr 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0236 / 460027, Fax:  0236 / 460027
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al Sucursalei Electrocentrale Braila
Adresa postala:  Comuna Chiscani, str. Principala nr. 317, jud. braila, Localitatea:  Chiscani, Cod postal:  817025, Romania, Tel. 0239/611550, Fax:  0239/661572
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2011 08:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer