Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie consumabile pentru imprimante


Anunt de participare numarul 149122/02.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Administratiei si Internelor, Directia Generala de Informatii si ProtectieInterna
Adresa postala: Str. Razoare, nr.5, Sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050061, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii, Tel. +40 213156911, In atentia: Bogdan Geartu, Email: [email protected], Fax: +04 213156911, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie consumabile pentru imprimante
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul autoritatii contractante din Buucresti, str. Razoare nr. 5, sector 6
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 55, 646.7 si 1, 041, 361.2RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia anual contracte subsecvente, iar raportat la durata acordului-cadru (24 de luni) rezulta ca se vor incheia cel putin 2 contracte subsecvente.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de consumabile pentru imprimantele aflate in dotarea Departamentului de Informatii si Protectie Interna, conform cerintelor din Caietul de sarcini, necesare pentru desfasurarea activitatilor institutiei noastre in conditii optime.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
30124100-5-Cuptoare (fuser) (Rev.2)
30124300-7-Tambure pentru aparate de birou (Rev.2)
30192113-6-Cartuse de cerneala (Rev.2)
30192320-0-Panglici pentru imprimante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Loturile de produse si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini si in Anexa B.
Lot 1 - Consumabile Brother: min. 7 ? max. 26 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 1.939, 50 - max. 7.915, 50 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 7 ? max. 13 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 1.939, 50- max. 3.879, 00 lei.
Lot 2 - Consumabile Konica Minolta: min. 5 ? max. 22 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 3.754, 70 - max. 15.268, 20 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 5 ? max. 11 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 3.754, 70 - max. 7.634, 10 lei.
Lot 3 - Consumabile Canon: min. 15 ? max. 81 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 2.627, 10 - max. 14.160, 60 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 15 ? max. 45 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 2.627, 10 - max. 7.881, 30 lei.Lot 4 - Consumabile Toner Epson: min. 3 ? max. 215 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 702, 10 - max. 66.070, 50 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 3 ? max. 90 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 702, 10 - max. 21.063, 00 lei.
Lot 5 - Consumabile HP: min. 27 ? max. 645 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 10.418, 50 - max. 317.717, 70 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 27 ? max. 270 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 10.418, 50 - max. 104.185, 00 lei.
Lot 6 - Consumabile Kyocera: min. 2 ? max. 10 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 1.307, 80 - max. 6.122, 20 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 2 ? max. 6 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 1.307, 80 - max.3.923, 40 lei.
Lot 7 - Consumabile Lexmark: min. 44 ? max. 824 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 26.316, 60 - max. 516.645, 60 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 44 ? max. 440 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 26.316, 60 - max. 263.166, 00 lei.
Lot 8 - Consumabile OKI: min. 1 ? max. 12 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 141, 00 - max. 1.692, 00 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 1 ? max. 6 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 141, 00 - max. 846, 00 lei.
Lot 9 - Consumabile Panasonic: min. 2 ? max. 7 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 733, 00 - max. 2.327, 00 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 2 ? max. 4 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 733, 00 - max. 1.466, 00 lei.
Lot 10 - Consumabile Ricoh Aficio: min. 5 ? max. 71 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 4.047, 20 - max. 32.099, 30 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 5 ? max. 30 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 4.047, 20 - max. 24.283, 20 lei.
Lot 11 - Consumabile Samsung: min. 2 ? max. 60 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 646, 80 - max. 19.404, 00 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 2 ? max. 30 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 646, 80 - max. 9.702, 00 lei.Lot 12 - Consumabile Xerox: min. 7 ? max. 108 buc, valoare estimata, fara TVA: min. 3.012, 40 - max. 41.938, 60 lei. Cel mai mare contract subsecvent: min. 7 ? max. 49 buc., valoare estimata, fara TVA: min. 3.012, 40 - max. 21.086, 80 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 55, 646.7 si 1, 041, 361.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1-158 lei, Lot 2-305 lei, Lot 3-283 lei, Lot 4-1.321 lei, Lot 5-6.354 lei, Lot 6-122 lei, Lot 7-10.332 lei, Lot 8-33 lei, Lot 9-46 lei, Lot 10-641 lei, Lot 11-388 lei, Lot 12-838 lei-daca ofertantii vor constitui garantia in alta moneda decat RON, echivalenta leu/alta valuta se va realiza la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Per de valabilitate este de 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. AC poate solicita extinderea per de valabil a ofertei. Daca ofertantul isi extinde per de valabilitate a ofertei, per de valab a garantiei va fi prelungita corespunzator. Constituire: 1)orice instrument de garantare emis in cond legii, de o societ bancara ori de asigurari, prezentat in original, conf Formular nr.13; 2)virament bancar in contul RO71TREZ7055005XXX002844-Trez Sect 5-Buc, CF 12558583. AC nu permite constit prin depunerea unei sume de bani la casieria DIPI. Ofertele care nu sunt insotite de garantia/dovada constituirii in cuantumul, forma si avand per de valabilitate solicitate de AC, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, cf art33 alin(3) lit(b) din HG 925/2006. Garantia/dovada constituirii se va depune in plic separat ce va fi marcat corespunzator. Daca ofertantul se incadreaza in categoria IMM, reducerea de 50% se va aplica doar daca acesta face dovada incadrarii in categ IMM. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in cat IMM se va completa si prezenta in original, cf Anexa nr1 din Legea nr346/2004. Garantia poate fi executata de catre AC cf prev legale in vigoare in domeniul ach. pb, iar eliberarea acesteia se va face cf prev art88 din HG nr.925/2006. Daca ofertantul va depune contestatie la CNSC, iar aceasta este respinsa ca nefondata, AC va retine contestatorului din garantie suma prev la art. 278^1 alin(1) din OUG nr34/2006, respectiv 3.177, 18 lei-lot 5 si 4.296, 64 lei-lot 7. Pentru celelalte loturi nu se retine nicio suma. Garantia de buna executie se constituie in procent de 10% din valoarea contractului fara T.V.A. sau in procent de 5% in situatia in care furnizorul se incadreaza in categoria IMM-urilor, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului de furnizare de catre ambele parti. Conform prev. art.90 alin. (1), coroborat cu art. 86 alin. (2) ? (4) din HG nr.925/2006, garantia de buna executie se poate constitui prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, conf. Formular nr.11. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie: inca 14 zile de la termenul limita de finalizare a contractului. Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art.91 si 92 din HG nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Declaratie privind calitatea de participant la procedura (lider/independent, asociat) - Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna, in original, Formularul nr.1. Cerinta nr.2: Declaratie privind eligibilitatea(lider/independent, asociat, tert sustinator) - Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna, in original, Formularul nr.2. Cerinta nr.3:1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUGnr.34/2006 (lider/independent, asociat) - Cerinte obligatorii: 1.Ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna, in original, Formularulnr.3; 2.Ofertantul trebuie sa depuna Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Din continutul certificatului trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (acesta va fi prezentat in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). 3.Ofertantul trebuie sa depuna Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent. Din continutul certificatului trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (acesta va fi prezentat in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Se pot prezenta si orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr.34/2006 (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Cerinta nr.4: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUGnr.34/2006 (lider/independent, asociat, subcontractor, tert sustinator) - Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna, in original, Formularulnr.12. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt cele mentionate in Formularul nr.12 (Ion STOICA ? SECRETAR GENRAL al MAI; Gelu OLTEAN - SECRETAR DE STAT; Adrian Mihai NAVLIGU - SUBSECRETAR DE STAT; Gabriel-Arthur ZELINSCHI - CONTABIL ?EF; Gabriel PAVEL - ?EF STRUCTURA JURIDICA; Ioan-Dorin POPA - ?EF DIVIZIUNE; Danu?-Marian IACOB - ?EF STRUCTURA LOGISTICA; Paul BADOI - ?EF PLANIFICARE LOGISTICA; Bogdan GEARTU - ?EF BIROU ACHIZI?II; Florin VASILE-CRISTEA - ?EF STRUCTURA TEHNICA; Lauren?iu ANDREI ? Responsabil achizi?ii publice; Petru?el Artur GHEORGHE ? Responsabil achizi?ii publice; Cristina PASCU - Responsabil achizi?ii publice; ?tefania Florentina COSTEA ? Responsabil financiar-contabilitate; Desdemona LEVEN?IU ? Responsabil financiar-contabilitate; Iuliana KOPE - Consilier juridic; Felicia Violeta POPA - Consilier juridic; Andreea MUNTEAN ? Responsabil tehnic; Oana LEPADATU ? Responsabil tehnic). Cerinta nr.5: Certificat de participare la procedura cu oferta independenta (lider/independent, asociat) - Cerinta obligatorie: Ofertantul va completa si va depune, in original, Formularulnr.4. Cerinta: Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent (lider/independent, asociat). Cerinta obligatorie: Ofertantul va depune Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent (original /copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Din continutul certificatului trebuie sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, precum obiectul de activitate, respectiv comertul/vanzarea produselor care constituie obiectul prezentei proceduri de atribuire. AC va solicita ofertantilor a caror oferte vor fi declarate castigatoare, sa prezinte inainte de data semnarii acordului-cadru de furnizare, Certificatul constatator eliberat de M.J. ? O.N.R.C., in original/copie legalizata. Se pot prezenta si orice documente edificatoare, conform dispozitiilor art.183 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?). Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si documente oficiale care sa ateste obiectul de activitate (traducere legalizata in limba romana). Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: Informatiigenerale, inclusiv cifra de afaceri medie globala (lider/independent, asociat)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte, in original, Formularul nr. 5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (lider/independent, asociat)
Cerinta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent (lider/independent, asociat)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa completeze si sa prezinte, in original, Formularulnr. 6.Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa prezinte certificatul privind sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent, emis de un organism abilitat in domeniu, care trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, cerinta va fi indeplinita de catre toti membrii asocierii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementele ofertei care fac obiectul procesului de reofertare: pretul ofertei pentru fiecare lot; b) eventualele limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: nu exista limite; c) informatii care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor: clasament, preturi sau valori noi in cadrul licitatiei electronice, numarul total de participanti; d) informatii relevante privind LE: AC va realiza o evaluare integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire; vor fi invitati la LE numai ofertantii care au depus oferte admisibile; AC va invita toti ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite simultan, pe cale electronica, tuturor ofertantilor respectivi. Notificarile de incepere a LE vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari de sistem?. e) Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: Ofertele depuse in cadrul LE de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei etape. Daca ofertantul declarat admis nu modifica pretul in cadrul LE, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa si introdusa in SEAP de AC. i) Numarul de runde: 1 (una) runda; ii) LE incepe dupa 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei; iii) Durata unei runde: 1 (una) zi (24 ore); f) Informatiile relevante: pt. participarea la LE operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in S.E.A.P. si sa detina certificat digital valid. Atentie!!!: Dupa finalizarea LE operatorii economici vor transmite, in termen de 2 zile lucratoare, oferta de pret detaliata cu noile preturi unitare, corespunzatoare pretului final ofertat in cadrul etapei de LE. In cazul nemodificarii acesteia nu este necesara prezentarea unei noi oferte financiare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1.105.427 / 21.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2014 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante din Bucuresti, str. Razoare nr. 5, sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici pe baza de imputernicire scrisa, semnata si stampilata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
I. Daca ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia ec. si financiara, prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei de referinta. Daca o asociere de op. ec. depune o oferta comuna, atunci situatia ec. si fin. se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. II. 1.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia ec. si fin., precum si capacitatea tehnica si profes. invocand sustinerea acordata de catre un tert, acesta trebuie sa prezinte un angajament ferm, conf. art.186 si art.190 din OUG nr.34/2006 si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din acelasi act normativ (Formular nr.12). Din continutul angajamentului trebuie sa reiasa ca tertul sustinator va pune la dispozitia ofertantului resursele finan, tehnice si profesionale. Acesta nu trebuie sa se afle in situatiile de la art.180 si art.181 lit. a), c^1 si d) din OUG nr.34/2006. 2. In cazul unei asocieri, ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de asociere, Declaratia de asociere, Lista cuprinzand asociatii (Formular nr.15), Imputernicire (Formular nr.9) si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006 (Formular nr.12). 3. In cazul subcontractarii, ofertantul trebuie sa prezinte Lista cu subcontractantii (Formular nr.14) si Formularul nr.12?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006. III: Certificatele/documentele/formularele trebuie sa fie prezentate in forma solicitata de catre AC. Documentele de referinta trebuie sa fie numerotate si sa aiba, pe langa semnatura, mentionat in clar numele si prenumele persoanei semnatare (nu se admit prescurtari). Documentele emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. IV. NOTA: In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti aflati pe primul loc cu preturi egale, AC va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate, care se depun la sediul AC din str. Razoare nr.5, sector6, Bucure?ti. Pt. ofertele egale clasate pe locul 2 imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cea clasata pe locul 1. Pt. ofertele clasate pe locul 3 imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cele clasate pe locurile 1 si 2. Pt. ofertele clasate pe locul 4 imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cele clasate pe locurile 1, 2 si 3. Pt. ofertele clasate pe locul 5 imbunatatirea ofertei sa nu fie mai mica sau egala cu cele clasate pe locurile 1, 2, 3 si 4. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare. Daca ?i aceste oferte au pre?uri egale, atunci AC va solicita noi oferte care se vor depune in plic inchis si sigilat la sediul AC. Daca ?i dupa aceasta reofertare se constata pre?uri egale, atunci procedura se anuleaza pentru lotul respectiv.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii
Adresa postala: Str. Razoare nr. 5, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050506, Romania, Tel. +40 213156911, Email: [email protected], Fax: +40 213156911, Adresa internet (URL): www.dgipi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 14:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer