Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 140064 | 140280 | 140378 | 140543 | 140604 | 140708 | 14123 | 141870 | 141916 | 142745 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE CU MONTAJ ECHIPAMENTE LOCURI DE JOACA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.989.728 RON

Castigatorul Licitatiei: KING INDUSTRIAL ENTERPRISES S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146418/17.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142791
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Craiova
Adresa postala: Str. A.I.Cuza nr.7 Craiovajud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 251415907, In atentia: Sef Serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 251411561, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE CU MONTAJ ECHIPAMENTE LOCURI DE JOACA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Muncipiul Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie cu montaj echipamente pentru locuri de joaca, conform cerintelor caietului de sarcini nr. 126536/27.08.2013.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
37535200-9 - Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2)
45212130-6-Lucrari de constructii de parcuri de distractie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 989, 727.03RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
37/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S176-303475din11.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 187447 Denumirea: Achizitie cu montaj echipamente locuri de joaca
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KING INDUSTRIAL ENTERPRISES S.R.L.
Adresa postala: sect.4, b-dul Libertatii, nr.1, bl. A1, sc.4, et.1, ap.71, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040127, Romania, Tel. 021 335 74 85, Email: [email protected], Fax: 021 337 2371, Adresa internet (URL): www.kingindustrial.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29989727.03 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1) In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr. 44 ? Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere.2) Preturile fara TVA care se compara sunt cele mentionate in Anexa nr. 26 , respectiv valoarea totala (fara TVA) pentru intregul acord ? cadru (4 ani) si care rezulta din insumarea valorilor totale pe tipuri de echipamente(cantitatea maxima estimata x pretul unitar pe tip de echipament).3) In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu "punctaje egale", modalitatea de departajare va fi factorul de evaluare "Pretul ofertei" caruia i-a fost alocata ponderea cea mai mare. In cazul in care preturile ofertate pentru ofertele clasate pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. 4)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire disponibila in SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica. Spre informare, puteti consulta site-ul www.certsign.ro, sectiunea Noutati/14.11.2011 ?Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise acum cu o singura aplicatie: shellSAFE Verify?. 5)In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin (4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in anexa care insoteste declaratia, acesta are obligatia de a mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare - inclusiv valori, cantitati sau altele asemenea solicitate, in caz contrar oferta va fi respinsa, in conformitate cu prevederile art. 181 lit. e) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.6) Termenul de livrare (inclusiv montaj) a produselor, ce vor face obiectul contractelor subsecvente, va fi cuprins intre 15 zile lucratoare si 30 zile lucratoare, de la primirea comenzii din partea beneficiarului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Craiova - Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ
Adresa postala: str. A. I. Cuza nr. 1, cam. 110, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251416235, Fax: +40 251411561
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 08:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer