Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie cu transport produse de balastiera


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
60.750 RON

Castigatorul Licitatiei: SC LAFARGE AGRAGATE BETOANE SA
Anunt de atribuire numarul 21456/09.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 12982
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA JIRLAU - JUDETUL BRAILA
Adresa postala: COMUNA JIRLAU, JUDETUL BRAILA, Localitatea: Jirlau, Cod postal: 817075, Romania, Punct(e) de contact: FANEL PATRINOIU, Tel.0239/ 667206, Email: [email protected], Fax: 0239/ 667206
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie cu transport produse de balastiera
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Jirlau, Judetul Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea produse de balastiera cu transport
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14212120-7 - Pietris (Rev.1)
14212310-6-Balast (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
60, 750RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 28 Denumirea: Achizitie produse de balastiera
V.1) Data atribuirii contractului 7/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LAFARGE AGRAGATE BETOANE SA
Adresa postala: STR.ALEEA MODROGAN, Nr.20, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041532, Romania, Tel.0213075250, Fax: 0213075286
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 72000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60750.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Constestatilor
Adresa postala: str.Stavropoleos Nr.6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Braila
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 47, Localitatea: Braila, Cod postal: 810017, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul achizitii publice al Primariei Jirlau
Adresa postala: Comuna Jirlau, Judetul Braila, Localitatea: Jirlau, Cod postal: 817075, Romania, Tel.0239667206, Fax: 0239667206
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2007 11:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer