Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE CUSTI MOBILE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
394.354 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Bilga Prest SRL
Anunt de atribuire numarul 112224/23.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 98234
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AUTORITATEA PENTRU SUPREVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR
Adresa postala:  SELARI, NR. 2-4, SECTOR 3, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030069, Romania, Punct(e) de contact:  Mirea Aurelia, Tel. 0213129510, Email:  [email protected], Fax:  0213129510, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUTIE SUBORDONATA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Activitate (activitati)
Altele: MONITORIZAREA ANIMALELOR FARA STAPAN
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE CUSTI MOBILE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ORAS FUNDULEA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 1, JUD. CALARASI
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONARE CUSTI MOBILE IN CARE VOR FI CAZATI CAINI PE TOT PARCURSUL ANULUI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45223600-2 - Lucrari de constructii de custi pentru caini (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
394, 354.13RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1421/26.112010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1938 Denumirea: FURNIZARE CUSTI MOBILE
V.1) Data atribuirii contractului 12/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Bilga Prest SRL
Adresa postala:  Calea Plevnei, nr. 46-48, corp C, et. 2, cam. 3, sector 1, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  021 313 33 04, Romania, Tel. 021.313 33 06
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 403225.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 394354.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr. 6, sector 3 , ,Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021. 310.46.41, Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro.
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTISECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, Sectorul 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala:  STR. SELARI NR. 2-4 SECTOR3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030069, Romania, Tel. 021.3129510, Fax:  0213129510
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2010 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer