Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de CONTOARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.037.000 RON

Castigatorul Licitatiei: AEM S.A.
Anunt de atribuire numarul 146770/29.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142279
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C Filiala de Distributie a EnergieiElectrice - Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.
Adresa postala: STR. MARASESTI NR. 44, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 244405001/5350, In atentia: Mariana Corneanu, Email: [email protected], Fax: +40 244405354/5004, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie deCONTOARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitele sucursalelor din cadrul filialei: SDEE BRAILA, SDEE BUZAU, SDEE FOCSANI, SDEE GALATI, SDEE PLOIESTI, SDEE TARGOVISTE
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de ?CONTOARE? , pentru activitatea de distributie energie electrica: contoare ? lotul 1; MAE (monofazat, afisaj electronic, bucla de curent);contoare ? lotul 2; MAE (monofazat, afisaj electronic cu masurarea energiei reactiva);contoare ? lotul 3; MAE (monofazat, afisaj electronic, fara ceas de comutare)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38552000-9 - Contoare electronice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 037, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S189-327027din28.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: R 5686 Denumirea: contoare ? lotul 1; MAE (monofazat, afisaj electronic, bucla de curent);
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 924000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 900000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: R 5687 Denumirea: contoare ? lotul 2; MAE (monofazat, afisaj electronic cu masurarea energiei reactiva);
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3726000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3708000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: R 5688 Denumirea: contoare ? lotul 3; MAE (monofazat, afisaj electronic, fara ceas de comutare)
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 433800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 429000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale, clasate pe primul locProcedura de atribuire este offline (fara etapa finala de licitatie electronica).In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi egale, clasate pe primul loc, se va solicita o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii ca si oferta (in plic sigilat cu scrisoare de inaintare). Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare.Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale.Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova -Sectia Comerciala
Adresa postala: str.Gheorghe Lazar nr.8, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel. +40 244544781, Email: [email protected], Fax: +40 244523265, Adresa internet (URL): http: //noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Prahova -Sectia Comerciala
Adresa postala: str.Gheorghe Lazar nr.8, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel. +40 244544781, Email: [email protected], Fax: +40 244523265, Adresa internet (URL): http: //noulportal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al S.C. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A., nr.44.
Adresa postala: str. Marasesti, nr.44, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Tel. +40 244405001, Email: [email protected], Fax: +40 244405004, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 18:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer