Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE DE CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU BUNA DESFASURARE A ACTIVITATII DE MASURARE IN ANUL 2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
52.171.584 RON

Castigatorul Licitatiei: AEM S.A.
Anunt de atribuire numarul 140174/24.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 133170
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA CLAUDIU TITA, Tel. +40 212085309, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DECONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU BUNA DESFASURARE A ACTIVITATII DE MASURARE IN ANUL 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: -S.C.FDEE?ELECTRICA DISTRIBUTIE?MUNTENIA NORD S.A.
-S.C.FDEE?ELECTRICA DISTRIBUTIE?TRANSILVANIA NORD S.A.
-S.C.FDEE?ELECTRICA DISTRIBUTIE?TRANSILVANIA SUD S.A.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contoare, servicii de montaj si facilitati conform solicitarilor F.D.E.E. ELECTRICA Muntenia Nord, F.D.E.E. ELECTRICA TransilvaniaNord si F.D.E.E. ELECTRICA Transilvania Sud
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38554000-3 - Contoare de electricitate (Rev.2)
38552000-9-Contoare electronice (Rev.2)
38553000-6-Contoare magnetice (Rev.2)
51110000-6-Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
52, 171, 583.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9900/24909/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S213-352636din06.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8059240.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELSTER ROMETRICS S.R.L.
Adresa postala: DN 6 Lugoj-Timisoara Km 551+330 M, Localitatea: Ghiroda, Cod postal: 307200, Romania, Tel. 0256/499899, Email: [email protected], Fax: 0256/493737
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 213200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 1 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELSTER ROMETRICS S.R.L.
Adresa postala: DN 6 Lugoj-Timisoara Km 551+330 M, Localitatea: Ghiroda, Cod postal: 307200, Romania, Tel. 0256/499899, Email: [email protected], Fax: 0256/493737
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 3 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMAGNETICA S.A.
Adresa postala: Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050912, Romania, Tel. 021 404 21 46, Email: [email protected], Fax: 021 404 21 48, Adresa internet (URL): www.electromagnetica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4060282.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 2 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2675673.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 5 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 159350.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 5 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 309275.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 5 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1798500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 2 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7165950.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 5 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4634725.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 1 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELSTER ROMETRICS S.R.L.
Adresa postala: DN 6 Lugoj-Timisoara Km 551+330 M, Localitatea: Ghiroda, Cod postal: 307200, Romania, Tel. 0256/499899, Email: [email protected], Fax: 0256/493737
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10746000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 1 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELSTER ROMETRICS S.R.L.
Adresa postala: DN 6 Lugoj-Timisoara Km 551+330 M, Localitatea: Ghiroda, Cod postal: 307200, Romania, Tel. 0256/499899, Email: [email protected], Fax: 0256/493737
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 148500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 1 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELSTER ROMETRICS S.R.L.
Adresa postala: DN 6 Lugoj-Timisoara Km 551+330 M, Localitatea: Ghiroda, Cod postal: 307200, Romania, Tel. 0256/499899, Email: [email protected], Fax: 0256/493737
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 435900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 5 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 242724.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 2 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11119082.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: 1 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELSTER ROMETRICS S.R.L.
Adresa postala: DN 6 Lugoj-Timisoara Km 551+330 M, Localitatea: Ghiroda, Cod postal: 307200, Romania, Tel. 0256/499899, Email: [email protected], Fax: 0256/493737
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 75250.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: 2 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48116.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: 2 Denumirea: Achizi?ie de contoare de energie electrica pentru buna desfa?urare a activita?ii de masurare in anul
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AEM S.A.
Adresa postala: Calea Buziasului, Nr.26, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300693, Romania, Tel. 0256-490927, Email: [email protected], Fax: 0256-490928
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 220515.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, obtin acelasi punctaj maxim, atunci in vederea atribuirii acordului cadru va fi declarat castigator operatorul economic a carui propunere financiara are cel mai mic pret.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrica SA ? Directia Juridica, Resurse Umane, Control Managerial si Comunicare
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Tel. +40 212085012, Email: [email protected], Fax: +421 2085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2013 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer