Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de contoare de energie electrica pentru buna desfasurare a activitatii de masurare in anul 2014


Anunt de participare (utilitati) numarul 148271/30.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA CLAUDIU TITA, Tel. +40 212085309, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC Electrica SA
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr.9, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Tel. +40 212085012, Email: [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie decontoare de energie electrica pentru buna desfasurare a activitatii de masurare in anul 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatii ale filialelor:
- S.C. FDEE ?ELECTRICA DISTRIBUTIE? MUNTENIA NORD S.A.
- S.C. FDEE ?ELECTRICA DISTRIBUTIE?TRANSILVANIA NORD S.A.
- S.C. FDEE ?ELECTRICA DISTRIBUTIE?TRANSILVANIA SUD S.A.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 56, 950, 839RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza a se incheia cate 2 contracte subsecvente in baza acordurilor cadru pentru fiecare filiala de distributie a energiei electrice implicata in achizitie
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contoare, servicii de montaj si facilitati conform solicitarilor F.D.E.E. ELECTRICA Muntenia Nord, F.D.E.E. ELECTRICA TransilvaniaNord si F.D.E.E. ELECTRICA Transilvania Sud
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38554000-3 - Contoare de electricitate (Rev.2)
38552000-9-Contoare electronice (Rev.2)
38553000-6-Contoare magnetice (Rev.2)
51110000-6-Servicii de instalare a echipamentului electric (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati estimate pentru incheierea unui singur contract subsecvent conform art.66, lit. f) din HG nr.925/2006:
Lot 1- MAE (monofazat, afisaj electronic), Nr. min.estimat 245, Nr.max.estimat 56190; Lot 2- MAE B(monofazat, afisaj electronic, bidirectional), Nr. min.estimat 10, Nr.max.estimat 905; Lot 3- MAE-BD (monofazat, afisaj electronic, A+R, CS, bidirectional, modem GSM/GPRS, releu deconectare maxim 6 kW), Nr. min.estimat 50, Nr.max.estimat 100; Lot 4- MAM (monofazat, electronic, afisaj mecanic), Nr. min.estimat 2000, Nr.max.estimat 20000; Lot 5- MAE FCC (monofazat, afisaj electronic, fara ceas de comutare), Nr. min.estimat 100, Nr.max.estimat 31500; Lot 6- MAE-BE (electronic, monofazat, bidirectional), Nr. min.estimat 100, Nr.max.estimat 500; Lot 7- MAE-BM (electronic monofazat multitarif bidirectional, integrabil in Energsys, inclusiv montaj), Nr. min.estimat 400, Nr.max.estimat 500;Lot 10- TMI 2 (trifazat, montaj indirect 2 sisteme, minim 8 curbe de sarcina), Nr. min.estimat 5, Nr.max.estimat 45; Lot 11- TMI 3 (trifazat, montaj indirect 3 sisteme, minim 8 curbe de sarcina), Nr. min.estimat 3, Nr.max.estimat 150; Lot 12- TMS (trifazat, montaj semidirect, minim 8 curbe de sarcina), Nr. min.estimat 9, Nr.max.estimat 98; Lot 13- TMD-FR (trifazat, montaj direct), Nr. min.estimat 425, Nr.max.estimat 4800; Lot 14- TMD (trifazat, montaj direct, minim 8 curbe de sarcina), Nr. min.estimat 5, Nr.max.estimat 720; Lot 15- TMD GE (trifazat, montaj direct, gama extinsa, minim 16 curbe de sarcina), Nr. min.estimat 100, Nr.max.estimat 1500; Lot 16- TMD GL 30-200A (trifazat, montaj direct- modem GSM/GPRS triband incorporat), Nr. min.estimat 30, Nr.max.estimat 124; Lot 17- TMD S (trifazat, montaj direct, facilita?i reduse cu func?ii speciale), Nr. min.estimat 700, Nr.max.estimat 1200; Lot 18-TMDD 5-100A (trifazat, montaj direct, releu deconectareSECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, obtin acelasi punctaj maxim, atunci in vederea atribuirii acordului cadru va fi declarat castigator operatorul economic a carui propunere financiara are cel mai mic pret.De asemenea, daca operatorii economici au obtinut un punctaj egal la factorul pret, se va reoferta, in plic inchis, transmis si inregistrat la sediul autoritatii contractante.Numarul de operatori economici preconizat: 3; Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati in vederea participarii cu oferta in etapa a 2-a de desfasurare a procedurii de atribuire a acordului cadru. In cadrul ofertei ce va fi inaintata, operatorii economici vor tine cont inclusiv de dispozitiile art. 170 din OUG nr.34/2006; In conformitate cu dispozitiile art.692, alin.(2) din OUG nr.34/2006 toti operatorii economici vor fi obligati sa prezinte intr-un formular de informatii generale toate datele de identificare ale ofertantului / candidatului / ofertantului asociat / subcontractantului / tertului sustinator (adresa, telefon, fax, adresa e-mail, cod postal, cont bancar, CIF, inregistrare la Registrul Comerului).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile in conformitate cu dispozitiile art.256^2 din OUG nr.34/2006Data luarii la cunostinta a datelor din cadrul Documentatiei de Atribuire se considera a fi data publicarii Documentatiei de Atribuire in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Electrica SA ? Directia Juridica, Resurse Umane, Control Managerial si Comunicare
Adresa postala: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010621, Romania, Tel. +40 212085012, Email: [email protected], Fax: +40 212085314, Adresa internet (URL): www.electrica.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer