Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de produse alimentare (?Cartofi?, ?Ceapa uscata? si ?Morcov?) pentru 30 de zile


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.859 RON

Castigatorul Licitatiei: COMPANY 94 PIRNAU SOCIETATE IN NUME COLECTIV
Anunt de atribuire numarul 102814/23.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Prahova
Adresa postala:  Ploiesti, Sos. Vestului, nr. 14 - 16, jud. Prahova, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100298, Romania, Punct(e) de contact:  Vasilica Florea, Tel. 0244-511400, Email:  [email protected], Fax:  0244-586100, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie deproduse alimentare(?Cartofi?, ?Ceapa uscata? si ?Morcov?) pentru 30 de zile
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediile unitatilor de asistenta sociala pentru copii, de pe raza jud. Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie deproduse alimentare(?Cartofi?, ?Ceapa uscata? si ?Morcov?) pentru 30 de zile pentru unitatile de asistenta sociala din subordinea autoritatii contractante
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03212100-1 - Cartofi (Rev.2)
03221112-4-Morcovi (Rev.2)
03221113-1-Ceapa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 859.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: IA 1886 AP Denumirea: Achizitie deproduse alimentare(?Cartofi?, ?Ceapa uscata? si ?Morcov?) pentru 30 de zile
V.1) Data atribuirii contractului 1/24/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPANY 94 PIRNAU SOCIETATE IN NUME COLECTIV
Adresa postala:  Str.Luceafarului, Nr. FN, Localitatea:  Baicoi, Cod postal:  105200, Romania, Tel. 0744785432, Email:  [email protected], Fax:  0244267874
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7025.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4859.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova, Sectia comerciala
Adresa postala:  Str. Gheorghe Lazar, nr. 6, jud. Prahova, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100031, Romania, Tel. 0244-544781, Email:  [email protected], Fax:  0244-542408, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=105
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul achizitii publice urmarire contracte si administrativ - D.G.A.S.P.C. Prahova
Adresa postala:  Soseaua Vestului, nr. 14-16, judetul Prahova, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100298, Romania, Tel. 0244-511400, Email:  [email protected], Fax:  0244-586100
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2011 11:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer