Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de acumulatori auto


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.721.988 RON

Castigatorul Licitatiei: CARANDA BATERII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142041/01.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 136950
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 01020
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr.1, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Punct(e) de contact: GABRIEL BOMBICA, Tel. +40 264211630, Email: [email protected], Fax: +40 264212577, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de acumulatori auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM 02229-Lunca de Sus
UM 01575-Bucuresti
UM 01144-Roman
UM 01370-Targoviste sau alte locatii la cererea achizitorului
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de acumulatori auto
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31400000-0 - Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 721, 988RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
40
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S031-048593din13.02.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S037-058582din21.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 36 Denumirea: Acord cadru furnizare acumulatori auto
V.1) Data atribuirii contractului 21.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CARANDA BATERII S.R.L.
Adresa postala: Str.Aviator Stefan Protopopescu, Nr.11, Bl.C1, Ap.7, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032982, Romania, Tel. 0722410774, 021/231 44 44, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021/2561828, Adresa internet (URL): www.caranda.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 169665.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 20
Contract nr: 35 Denumirea: Acord cadru furnizare acumulatori auto
V.1) Data atribuirii contractului 21.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SORGETI S.R.L.
Adresa postala: Str. Arh. Ion Mincu, nr. 17, ap. 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011356, Romania, Tel. 021 2324461, Email: [email protected], Fax: 021 2324461
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 593399.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 9, 16, 18, 19, 21
Contract nr: 37 Denumirea: Acord cadru furnizare acumulatori auto
V.1) Data atribuirii contractului 21.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMBAT S.A.
Adresa postala: DRUMUL CETATII NR 6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420129, Romania, Tel. +40 263231000, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 263231000, Adresa internet (URL): www.rombat.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 208924.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 11, 17
Contract nr: 40 Denumirea: Acord cadru furnizare acumulatori auto
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMBAT S.A.
Adresa postala: DRUMUL CETATII NR 6, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420129, Romania, Tel. +40 263231000, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 263231000, Adresa internet (URL): www.rombat.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 750000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care in urma licitatiei electronice se vor obtine 2 sau mai multe oferte financiare cu acelasi pret, clasate pe locul 1, in vederea stabilirii ofertantului castigator se va solicita o noua oferta in plic, inchis, sigilat si marcat corespunzator.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luari la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al U.M. 01020
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu nr.1, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Tel. +40 264211630, Email: [email protected], Fax: +40 264212577
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2013 14:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer