Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de armaturi industriale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.513 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. MANDEN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 32281/28.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17406
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Buzau, Tel.0238/406465, In atentia: ing. Vladut Nicolae, Email: [email protected], Fax: 0238/414847, Adresa internet (URL): str. Dorin Pavel nr.1, loc. Buzau, jud. Buzau
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de armaturi industriale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozitul Sucursalei Hidrocentrale Buzau, sat Satuc, comuna Berca, jud. Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia de robineti necesari penru revizii si intretinerea instalatiilor si traseelor hidraulice si pneumatice aflate in dotarea punctelor de lucru ale Sucursalei Hidrocentrale Buzau.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28511100-8 - Robinete (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 513RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 421 Denumirea: Achizitie armaturi industriale
V.1) Data atribuirii contractului 10/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MANDEN S.R.L.
Adresa postala: str. Ecaterina Teodoroiu nr.16-18, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230053, Romania, Tel.0249/435417, Fax: 0249/435417
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10513.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str. Emile Zola nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522.445, Fax: 0244/522.452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic si Contencios al Sucursalei Hidrocentrale Buzau
Adresa postala: str. Dorin Pavel nr.1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120290, Romania, Tel.0238/406.462, Fax: 0238/414.847
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2007 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer