Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de bunuri materiale necesare implementarii Proiectului ?Consolidarea Capacitatii Jandarmeriei Romane? din cadrul Programului de cooperare elvetiano-roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.203.048 RON

Castigatorul Licitatiei: PORSCHE ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145866/10.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142553
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Unitatea Militara 0251 Bucuresti
Adresa postala: Str. Jandarmeriei, nr. 9 - 11, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013894, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii - U.M. 0251 Bucuresti, Tel. +40 214096068, Email: [email protected], Fax: +40 213198071, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de bunuri materiale necesare implementarii Proiectului ?Consolidarea Capacitatii Jandarmeriei Romane? din cadrul Programului de cooperare elvetiano-roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: -la sediul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general il reprezinta achizitia de ?Autospeciale pentru munca operativa 8+1 locuri? necesare implementarii Proiectului ?Consolidarea Capacitatii Jandarmeriei Romane? din cadrul Programului de cooperare elvetiano-roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114000-9 - Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 203, 048RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S163-283895din23.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 168117 Denumirea: Contract furnizare de produse
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PORSCHE ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Soseaua Pipera - Tunari, nr. 2, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 021-208.37.22, Email: [email protected], Fax: 021-203.39.99, Adresa internet (URL): http: //www.porscheromania.ro/clienti.php
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1160535.60 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1203048.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care in urma desfasurarii etapei finale de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul intern specializat din cadrul autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013894, Romania, Tel. +40 214096209, Email: [email protected], Fax: +40 213198071
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 12:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer