Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de cartuse si tonere


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.337 RON

Castigatorul Licitatiei: TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 70305/02.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 54278
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.0251411752, In atentia: Demetra Lupu Visanescu, Email: [email protected], Fax: 0251411752
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de cartuse si tonere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova
Directia Generala Administrativ- Economica , Str. Libertatii nr. 19 Biroul Monitorizare Aprovizionare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de cartuse si tonere pentru imprimante si copiatoare si transportul la beneficiar.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 337RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 868 Denumirea: Achizitie cartuse si tonere
V.1) Data atribuirii contractului 1/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala: Calea Bucuresti, Bl. M18B, ET 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200529, Romania, Tel.0251-413193, Email: [email protected], Fax: 0251-413977, Adresa internet (URL): http: //www.topedge.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 210.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 180.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 865 Denumirea: Achizitie cartuse si tonere
V.1) Data atribuirii contractului 1/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sharolt Group S.R.L.
Adresa postala: Strada Buzesti nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200730, Romania, Tel.0251418350, Email: [email protected], Fax: 0251418128
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15364.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16157.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 3, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova, Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/418568, Fax: 0251/418568
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Serviciul Contencios
Adresa postala: Str. Libertatii, nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel.0251/415889, Fax: 0251/415889
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.02.2009 12:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer