Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de cherestea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
167.025 RON

Castigatorul Licitatiei: DOR INVEST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 27891/05.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 20502
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 01434
Adresa postala: str.Calea Cisnadiei nr.21, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550394, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Fulea, Tel.0269/232400, In atentia: Dan Simionescu, Email: [email protected], Fax: 0269/232803
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de cherestea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 01434, Sibiu, Calea Cisnadiei, nr. 21.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie cherestea de fag si rasinoase.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
02190000-2 - Cherestea (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
167, 025RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: BA 10 Denumirea: Achizitie cherestea
V.1) Data atribuirii contractului 10/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOR INVEST S.R.L.
Adresa postala: str. Supanului nr. 11, jud. Bacau, Localitatea: Comanesti, Cod postal: 605200, Romania, Tel.0234 373173, Fax: 0234 373173
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: BA 11 Denumirea: Achizitie cherestea
V.1) Data atribuirii contractului 10/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARDELEANA S.R.L.
Adresa postala: str. Ion Creanga nr. 40, jud. Sibiu, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550284, Romania, Tel.0269 212.343, Fax: 0269 212.343
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 77025.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al U.M. 01434 Sibiu
Adresa postala: Calea Cisnadiei, nr. 21, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550394, Romania, Tel.0269232400, Fax: 0269232803
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.01.2008 20:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer