Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de conductori electrici


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.229 RON

Castigatorul Licitatiei: PRAGMATIC COMPREST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 14154/27.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 8978
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Buzau, Tel.0238/406465, In atentia: ing. Vladut Nicolae, Email: [email protected], Fax: 0238/414847, Adresa internet (URL): str. Dorin Pavel nr.1, oras Buzau, judet Buzau
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de conductori electrici
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozitul Sucursalei Hidrocentrale Buzau din comuna Berca, jud.Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare de conductori electrici necesari pentru inlocuirea treseelor de alimentare/comanda/actionare electrica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28419100-3 - Conductori din otel sau din aluminiu (Rev.1)
28419200-4-Conductori din cupru sau din bronz (Rev.1)
28421120-6-Cablu de joasa tensiune si de tensiune medie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 229RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
238/29.06.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 238 Denumirea: Contract de furnizare conductori electrici
V.1) Data atribuirii contractului 6/29/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAGMATIC COMPREST S.R.L.
Adresa postala: Str. Plevnei nr. 18-20, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400394, Romania, Tel.0264-502105, Email: [email protected], Fax: 0264-502107, Adresa internet (URL): www.pragmatic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13229.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str. Emile Zola nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522445, Fax: 0244/522452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic si Contencios al Sucursalei Hidrocentrale Buzau
Adresa postala: str. Dorin Pavel nr.1, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120290, Romania, Tel.0238/406462, Fax: 0238/414847
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2007 13:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer