Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de echipamente pentru Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de echipament hidraulic, sisteme de securizare, fotocopiatoare, computere portabile, hard si soft microcomputere, echipament de procesare date, imprimante laser, soft di


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
311.051 RON

Castigatorul Licitatiei: Sharolt Group S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 54213/18.09.2008
Informatii anunt de participare asociat 41329
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, DGAE, Serviciul Achizitii Publice, Tel.0251411752, In atentia: Demetra Lupu Visanescu, Email: [email protected], Fax: 0251411752
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de echipamente pentru Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de echipament hidraulic, sisteme de securizare, fotocopiatoare, computere portabile, hard si soft microcomputere, echipament de procesare date, imprimante laser, soft didactic, simulatoare formare, surse de alimentare electrica, echipament de comunicatii, echipament de comanda a proceselor industriale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova
Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica
Blvd. Decebal, Nr. 107
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de echipamente pentru Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de echipament hidraulic, sisteme de securizare, fotocopiatoare, computere portabile, hard si soft microcomputere, echipament de procesare date, imprimante laser, soft didactic, simulatoare formare, surse de alimentare electrica, echipament de comunicatii, echipament de comanda a proceselor industriale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43328100-9 - Echipament hidraulic (Rev.2)
30121100-4-Fotocopiatoare (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
38810000-6-Echipament de comanda a proceselor industriale (Rev.2)
48190000-6-Pachete software educationale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
311, 051.31RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9750 Denumirea: Achizitie de echipamente pentru Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de echipament
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sharolt Group S.R.L.
Adresa postala: Strada Buzesti nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200730, Romania, Tel.0251418350, Email: [email protected], Fax: 0251418128
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21009.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9751 Denumirea: Achizitie de echipamente pentru Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de echipament
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FESTO S.R.L.
Adresa postala: Str.Sf.Constantin, nr.17, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 10217, Romania, Tel.021.310.31.90, Email: [email protected], Fax: 021.310.24.09, Adresa internet (URL): www.festo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 67815.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53566.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9752 Denumirea: Achizitie de echipamente pentru Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de echipament
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SMC ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str. Frunzei, Nr. 29, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021532, Romania, Tel.0040213261486, Email: [email protected], Fax: 0040213261489, Adresa internet (URL): www.smcromania.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12017.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11180.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9753 Denumirea: Achizitie de echipamente pentru Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de echipament
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Serv Emfi S.R.L.
Adresa postala: Str. Sfantu Dumitru, bl.5, sc.1, etaj. 2, ap.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200413, Romania, Tel.0744593571, Email: [email protected], Fax: 0251 595758
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 79832.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 81000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9754 Denumirea: Achizitie de echipamente pentru Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de echipament
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
InterNET S.R.L.
Adresa postala: Calea Grivitei nr.119, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010707, Romania, Tel.021 312 1662, Email: [email protected], Fax: 021 312 1663, Adresa internet (URL): www.inter-net.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 74117.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 73214.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9755 Denumirea: Achizitie de echipamente pentru Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de echipament
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NETIX COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: STR .ROMANIA MUNCITOARE, NR 106, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200396, Romania, Tel.0742031288, Email: [email protected], Fax: 0251/418952
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 47852.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34289.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9756 Denumirea: Achizitie de echipamente pentru Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de echipament
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIGILENT RO S.R.L.
Adresa postala: str. Turnu Rosu, nr. 19-21, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400388, Romania, Tel.0364-101806, Email: [email protected], Fax: 0364-101807
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3242.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3861.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 9757 Denumirea: Achizitie de echipamente pentru Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica de echipament
V.1) Data atribuirii contractului 8/5/2008
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASTI CONTROL S.A.
Adresa postala: sect.6, Calea Plevnei, nr.139, corp B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040895, Romania, Tel.0722747694; 021 3174732, Email: [email protected], Fax: 021 3174733, Adresa internet (URL): www.asticontrol.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30252.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36091.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova, Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, Nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418568, Fax: 0251418568
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr.6, Sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Serviciul Contencios
Adresa postala: Str. Libertatii, Nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel.0251415889, Fax: 0251415889
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2008 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer