Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de echipamente si resurse in cadrul proiectului Dezvoltarea unui sistem de colectare si transport deseuri in vederea colectarii selective a fractiilor reciclabile in comunele Jupanesti, Berlesti, Turburea, Saulesti, Capreni, Stejari, Dan


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.144.192 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TRIPLAST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 72748/03.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 64175
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA JUPINESTI
Adresa postala: SAT JUPINESTI, COM. JUPINESTI, JUD. GORJ, Localitatea: Jupanesti, Cod postal: 217270, Romania, Punct(e) de contact: ELENA MIHAELA CALIN, Tel.0253-230606, Email: elena63cal[email protected], Fax: 0253-230697
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de echipamente si resurse in cadrul proiectuluiDezvoltarea unui sistem de colectare si transport deseuri in vederea colectarii selective a fractiilor reciclabile in comunele Jupanesti, Berlesti, Turburea, Saulesti, Capreni, Stejari, Danciulesti, Stoina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Jupanesti, judetul Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de echipamente si resurse in cadrul proiectuluiDezvoltarea unui sistem de colectare si transport deseuri in vederea colectarii selective a fractiilor reciclabile in comunele Jupanesti, Berlesti, Turburea, Saulesti, Capreni, Stejari, Danciulesti, Stoina
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144511-3 - Vehicule de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
19640000-4-Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)
34144500-3-Vehicule pentru transportul deseurilor menajere si al apelor reziduale (Rev.2)
34913000-0-Diverse piese de schimb (Rev.2)
34928480-6-Containere si pubele de deseuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 144, 191.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul cel mai scazut
70%
Descriere:
2.
termenul de livrare
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2510/22.12.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S41-059605din28.02.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5 Denumirea: Furnizare echipamente de colectare deseuri
V.1) Data atribuirii contractului 5/18/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TRIPLAST S.R.L.
Adresa postala: Targu Mures, Str. Evreilor Martiri nr. 4, judetul Mures, Localitatea: Tarrgu Mures, Cod postal: 540236, Romania, Tel.0265258018, Fax: 0265258018, Adresa internet (URL): www.triplast.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1553284.51 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 926450.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 6 Denumirea: Furnizare vehicule pentru colectarea si transportul deseurilor menajere
V.1) Data atribuirii contractului 5/18/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. E.V.W. HOLDING S.R.L.
Adresa postala: Str. Clujului nr. 7, Sannicoara, comuna Apahida, judetul Cluj, Localitatea: Apahida, Cod postal: 407042, Romania, Tel.0264407700, Fax: 0264417090, Adresa internet (URL): www.evwholding.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1460085.12 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1217741.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul PHARE 2006 Coeziune Economica si Sociala "Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Primariei Jupanesti, judetul Gorj
Adresa postala: Comuna Jupanesti, judetul Gorj, Localitatea: Jupanesti, Cod postal: 217270, Romania, Tel.0253230697, Email: [email protected], Fax: 0253230697
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2009 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer