Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de lucrari de reparatii curente-refacere hidroizolatie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
143.836 RON

Castigatorul Licitatiei: SC OLTHIZ CONREP SRL CRAIOVA
Anunt de atribuire numarul 33074/23.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 17014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - U.M. 02036
Adresa postala: BUCURESTI, strada SOSEAUA PANTELIMON, numarul 182, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021646, Romania, Punct(e) de contact: CIUCU MIHAELA, Tel.0213522498, In atentia: BIROULUI TEHNIC, Email: [email protected], Fax: 0213522499
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de lucrari de reparatii curente-refacere hidroizolatie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In U.M. 01835 W Brasov si U.M. 01837 Mihail Kogalniceanu (jud. Constanta)
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de refacere a hidroizolatiilor din unitatile prevazute la pct. II.1.2.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
143, 836RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 2445 / 11.09.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A3004 Denumirea: UM 01837 MIHAIL KOGALNICEANU
V.1) Data atribuirii contractului 10/31/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OLTHIZ CONREP SRL CRAIOVA
Adresa postala: STR. AMARADIA, NR. 49, CRAIOVA, DOLJ, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 000000, Romania, Tel.0251550552, Fax: 0251550552
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 257324.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: A3005 Denumirea: UM 01835 W BRASOV
V.1) Data atribuirii contractului 10/31/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OLTHIZ CONREP SRL CRAIOVA
Adresa postala: STR. AMARADIA, NR. 49, CRAIOVA, DOLJ, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 000000, Romania, Tel.0251550552, Fax: 0251550552
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 112715.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 50385.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): WWW.ANRMP.RO
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC AL U.M. 02036 BUCURESTI
Adresa postala: SOS. PANTELIMON (SOS. DE CENTURA), NR. 182, SECTOR 2, C.P. NR. 1, O.P. PANTELIMON, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 021646, Romania, Tel.0213522498, Email: [email protected], Fax: 0213522499
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2007 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer