Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE DE MATERIAL SANITAR ( CONFORM CAIETULUI DE SARCINI )


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
67.555 RON

Castigatorul Licitatiei: HEALTHTIM SRL
Anunt de atribuire numarul 136799/29.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Adresa postala: Timisoara, str.Hector, nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300074, Romania, Punct(e) de contact: Jian Beatrice, Tel. +40 0256495414, Email: [email protected], Fax: +40 0256495414, Adresa internet (URL): http: //smtm.lasting.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DE MATERIAL SANITAR ( CONFORMCAIETULUI DE SARCINI )
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: STR. MARASESTI NR.5 - MAGAZIA UNITATII
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SE VA ACHIZITIONA MATERIAL SANITAR CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141310-6 - Seringi (Rev.2)
33141420-0-Manusi chirurgicale (Rev.2)
33141624-0-Truse de administrare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
67, 554.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4106/23.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 88 Denumirea: ACHIZITIE DE MATERIAL SANITAR ( CONFORMCAIETULUI DE SARCINI )
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HEALTHTIM SRL
Adresa postala: albinelor, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300244, Romania, Tel. +40 356463788, Email: [email protected], Fax: +40 356463789
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 37083.72 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31502.44 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 89 Denumirea: ACHIZITIE DE MATERIAL SANITAR ( CONFORMCAIETULUI DE SARCINI )
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLISANO S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Bl.77, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550201, Romania, Tel. 0269210384, Email: [email protected], Fax: 0269215869, Adresa internet (URL): http: //www.polisano.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1080.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1584.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 90 Denumirea: ACHIZITIE DE MATERIAL SANITAR ( CONFORMCAIETULUI DE SARCINI )
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROVAL MED S.R.L.
Adresa postala: Str. Industriilor, nr. 2M, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032891, Romania, Tel. 021.256.08.80, Email: [email protected], Fax: 021.256.06.80, Adresa internet (URL): www.rovalmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 563.37 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 417.78 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 91 Denumirea: ACHIZITIE DE MATERIAL SANITAR ( CONFORMCAIETULUI DE SARCINI )
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANTOMED S.R.L.
Adresa postala: Bd. Liviu Rebreanu nr. 25, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300210, Romania, Tel. 0256/241666, Email: [email protected], Fax: 0256/241666
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23770.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22580.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 92 Denumirea: ACHIZITIE DE MATERIAL SANITAR ( CONFORMCAIETULUI DE SARCINI )
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Steril Romania S.R.L.
Adresa postala: B-dul Metalurgiei, nr. 3-5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041 831, Romania, Tel. 021/460.07.79, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021/460.07.79
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12480.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5400.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 93 Denumirea: ACHIZITIE DE MATERIAL SANITAR ( CONFORMCAIETULUI DE SARCINI )
V.1) Data atribuirii contractului 28.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Sos.Colentina, Nr.4, bl.3, Sc.A, et.8, ap.35 Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021173, Romania, Tel. +40 214109484, Email: [email protected], Fax: +40 214100400, Adresa internet (URL): www.tridentmedical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6413.04 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6070.74 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
SC SANTOMED SRL cu sediul in Timisoara, Blv.Liviu Rebreanu nr.25 telefon/fax 0256 ? 241666 numar de inmatriculareJ35/1277/2000 codul fiscal 13642843SC ROVAL MED SRL cu sediul in Bucuresti, Str Industriilor nr.2M sector 3 , telefon/fax 021/2560880 , fax: 021/2560680 numar de inmatriculareJ40/9288/07.11.2001 codul fiscal RO 14277070HEALTHTIM SRL cu sediul in Timisoara, Str. Albinelor, CUI : RO 26593793, Telefon: +40 356463788Fax: +40 356463789 Cod de identificare fiscala: RO 26593793PANSIPROD MEDICAL S.R.L. cu sediul in: Filipestii de Padure, str. Principala, nr. 941, Filipestii de Padure , CUI : RO 14055197, telefon :021 668.40.85CRIO 2 adresa/sediul IASI , STR.PADURII NR.6, BL.I.A, SCARA C, ETAJ: P, AP.2 -JUDETUL IASI telefon/fax 0232-210959 numar de inmatriculare.J22/1883/1993 codul fiscal .4414293STERIL ROMANIA adresa/sediul in Bucuresti telefon/fax 021-4600014numar de inmatriculareJ40/9206/1999 codul fiscal RO 12284240 cont (trezorerie, banca) RO34TREZ7005069XXX002463 deschis la ATCPMBB.BRAUNMEDICAL S.R.L. Cod de identificare fiscala: RO 11080242 Adresa: Remetea Mare nr.636 DN6 Km 546+400 dreapta , cod: 307350 Jud.TimisTelefon: 0256/284905, Fax: 0256/284907TRIDENT MEDICAL adresa/sediul BUCURESTI , SOS. COLENTINA NR.4, BL.3, SC.A, APT.35 SECTOR 3 telefon/fax 021-2112810 numar de inmatriculare.J40/3076/1997codul fiscal 9384088BELLA ROMANIA adresa/sediul.in Bucuresti , Blv.Timisoara nr.84 , Sector 6 telefon/fax 021/3500880 numar de inmatriculare.j40/8047/2000 codul fiscal .9693687SC POLISANO SRL cu sediul in Sibiu, str Semaforului, nr.30A, tel/fax 0269/210384;0269/214459, numar de inmatriculare J32/809/1993, codul unic de inregistrare RO4101148, cont RO63TREZ5765069XXX001481, deschis la trezoreria Sibiu , reprezentata prin Daniela Ioana Vonica, avand functia de Director General,
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
acestea sunt in conformitate cu Art.256 / 2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL SP.CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA
Adresa postala: str.Hector nr.1, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300074, Romania, Tel. +40 256200048, Fax: +40 256200046
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.05.2013 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer