Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de medicamente eliberate pe baza de retete compensate, gratuite sau necompensate la unitatile din cadrul DGASPC Alba


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.399.999 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Camellia Albafarm S.R.L
Anunt de atribuire numarul 131096/04.01.2012
Informatii anunt de participare asociat 120181
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu, Nr. 2, Alba Iulia, jud. Alba, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510093, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 0258818266, In atentia: Diana Antonia Rusu, Email: [email protected], Fax: +40 0258817037, Adresa internet (URL): www.protectiasocialaalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de medicamente eliberate pe baza de retete compensate, gratuite sau necompensate la unitatile din cadrul DGASPC Alba
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile unitatilor aflate in subordinea DGASPC Alba, conform Caietului de sarcini
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona medicamente prescrise de catre medicul de familie al beneficiarului pe baza de retete compensate, gratuite sau necompensate, care urmeaza a se deconta, in mare parte, prin CAS Alba Iulia, conform precizarilor din Documentatia de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
33600000-6-Produse farmaceutice (Rev.2)
33692600-3-Preparate galenice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 399, 999RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7132/15.09.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S185-302593din27.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9850 Denumirea: Achizitie de medicamente eliberate pe baza de retete compensate, gratuite sau necompensate
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Camellia Albafarm S.R.L
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, bl M4, Sp.Com., nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510207, Romania, Tel. 0727394423, Email: [email protected], Fax: 0258/834199
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1827873.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1399999.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Suma estimata totala a contractului se compune din 2 sume care provin din surse diferite: o parte 600002.08 lei, fara TVA din bugetul propriu al DGASPC si cealalta parte de 1227871.52 lei, fara TVA se vor deconta de CAS Alba Iulia in baza contractului pe care il are incheiat cu agentul economic castigator. Aceasta din urma suma se va achita direct in contul agentului economic de catre CAS Alba.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TribunalulAlba
Adresa postala: Piata Iulia Maniu, nr. 24, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510111, Romania, Tel. +40 0258811184, Email: [email protected], Fax: +40 0258811184, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al DGASPC Alba
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 2, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510093, Romania, Tel. +40 0258818266, Email: [email protected], Fax: +40 0258817037, Adresa internet (URL): www.protectiasocialaalba.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.01.2012 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer