Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de medicamente eliberate pe baza de retete compensate, gratuite sau necompensate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
109.422 RON

Castigatorul Licitatiei: SIBPHARMAMED S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144320/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ALBA
Adresa postala: BD. 1 DECEMBRIE 1918, NR 68, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510207, Romania, Punct(e) de contact: Mircea Alion, Tel. +40 258818266, Email: [email protected], Fax: +40 258817037, Adresa internet (URL): www.protectiasocialaalba.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de medicamente eliberate pe baza de retete compensate, gratuite sau necompensate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - la sediile unitatilor din cadrul DGASPC Alba conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare ?medicamente eliberate pe baza de retete compensate, gratuite sau necompensate? la unitatile din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
33690000-3-Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
109, 422RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1196
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S234-405802din03.12.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1487 Denumirea: Contract de furnizare ?medicamente eliberate pe baza de retete compensate, gratuite sau necompensate
V.1) Data atribuirii contractului 13.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIBPHARMAMED S.R.L.
Adresa postala: STR. 9 MAI, BL. 77, APT. 5, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 2400, Romania, Tel. 0269210384, Email: [email protected], Fax: 0212564101, Adresa internet (URL): www.sibpharmamed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 109837.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 109422.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 ind.2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.G.A, S.P.C.Alba
Adresa postala: Alba Iulia, str. 1 Decembrie 1918, nr 68, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510207, Romania, Tel. +40 0358401537, Email: [email protected], Fax: +40 0258817037, Adresa internet (URL): www.protectiasocialaalba.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2014 11:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer