Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de mobilier birou si dormitor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
110.375 RON

Castigatorul Licitatiei: MOB PROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 29604/19.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 13971
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M. 02031 Bucuresti
Adresa postala: Sos. Alexandriei nr. 158, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051527, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE. ADAM, Tel.021/420.02.88, Email: [email protected], Fax: 021/420.02.88
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de mobilier birou si dormitor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ramnicu Valcea, Fagaras
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitonarea de mobilier pentru birou si dormitor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
36121000-5 - Mobilier de birou (Rev.1)
36133100-3-Mobilier pentru dormitor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
110, 374.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A-6375/23.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-7566 Denumirea: Contract furnizare mobilier birou
V.1) Data atribuirii contractului 10/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MOB PROIECT S.R.L.
Adresa postala: Str. Grivita, nr. 109, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910088, Romania, Tel.0242.318.938, Email: [email protected], Fax: 0242.318.938, Adresa internet (URL): www.mobproiect.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8306.72 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6078.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: A-7565 Denumirea: Contract furnizare mobilier dormitor
V.1) Data atribuirii contractului 10/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MOB PROIECT S.R.L.
Adresa postala: Str. Grivita, nr. 109, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910088, Romania, Tel.0242.318.938, Email: [email protected], Fax: 0242.318.938, Adresa internet (URL): www.mobproiect.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 128573.95 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 104295.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Adresele de internet de unde se pot obtine informatii privind: legislatia fiscala - www.mfinante.ro; legislatia in domeniul protectiei mediului - www.mmediu.ro; protectia muncii si conditii de munca - www.protectiamuncii.ro/www.mmssf.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavrololeos, nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641 , ,Email: [email protected], Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consilier juridic U.M. 02031
Adresa postala: consilier juridic U.M. 02031, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051527, Romania, Email: [email protected], Fax: 4200288
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2007 18:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer