Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de motorina pentru desfasurarea lucrarilor agricole la SCDA Caracal


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
957.100 RON

Castigatorul Licitatiei: DRAGON OIL STAR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141357/23.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134804
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, Directia Achizitii Publice, Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Gabriel Perieteanu, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de motorina pentru desfasurarea lucrarilor agricole la SCDA Caracal
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova, Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Caracal, situata in Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 106, jud. Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului este achizitia de motorina pentru agricultura si transportul la beneficiar, prin incheierea unui acord cadru cu un singur operator economic. Cantitatea de motorina reprezinta necesarul unitatii pe urmatoarele 12 luni, incepand cu data de 01-04-2013 pana la data de 31.03.2014.Nota: se va achizitiona inclusiv motorina subventionata pentru agricultura
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
957, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S002-001954din03.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2029 Denumirea: Achizitie de motorina pentru desfasurarea lucrarilor agricole la SCDA Caracal
V.1) Data atribuirii contractului 18.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRAGON OIL STAR S.R.L.
Adresa postala: str. Popa Sapca, bl. P 11, sc. B, et. 2, ap. 10, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel. 0248633416;0722346224, Email: [email protected], Fax: 0248633416
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 959677.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 957100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Finantare din fonduri proprii ale Statiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola Caracal, din cadrul Universitatii din CraiovaNota 1: In cazul in care, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, cu acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 2: In conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, incepand cu data de 01.11.2011, Autoritatea Nationala pentru Reglementatrea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a impus publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify.Nota 3: Durata acordului cadru: 12 luni, incepand cu 01.04.2013 pana la data de 31.03.2014. Termenul de livrare: maxim o zi de la semnarea unui contract subsecvent.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj Sectia Comerciala
Adresa postala: 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova - Serviciul Contencios
Adresa postala: Str. Libertatii, nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251415899, Fax: +40 251415899
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2013 08:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer