Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitie de Paine in regim de urgenta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
20.608 RON

Castigatorul Licitatiei: SPICUL S.A.
Anunt de atribuire numarul 59750/14.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Gerontologie si GeriatrieANA ASLAN
Adresa postala: str. Caldarusani nr. 9, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011241, Romania, Punct(e) de contact: Doina Georgeta Dragomir, Tel.2237192, 0318059301, Email: [email protected], Fax: 2231480
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitie de Paine in regim de urgenta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - Bucuresti str.Caldarusani nr.9, sect.1
- Otopeni str. Calea Bucurestilor nr.307
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de Paine, in regim de urgenta, pentru maxim 61 zile (pana la 31.05.09) avind in vedere necesitatea asigurari hranei zilnice pentru bolnavii internati, pana la definitivarea si aprobarea bugetului propriu al I.N.G.G. ANA ASLAN pe anul 2009 de catre ordonatorul principal de credite
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
20, 608RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 037 Denumirea: Achizitie de paine in regim de urgenta
V.1) Data atribuirii contractului 3/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPICUL S.A.
Adresa postala: Oras Chitila, str.Rudeni, nr.94, Localitatea: Rudeni, Cod postal: 060071, Romania, Tel.3180590, Email: [email protected], Fax: 3180594, Adresa internet (URL): WWW.SPICUL.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27370.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20608.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stravropoleus nr.6 sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 0300087 , Romania , Tel.0213104641 , Email: [email protected] , Fax: 0213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300087, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luari la cunostiinta de catre contestatar de actul care este contestat
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic
Adresa postala: Adresa postala: Str. Caldarusani nr. 9, sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 011241 , Romania , Tel.0212237192 , Email: [email protected];[email protected] , Fax: 0212231480, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011241, Romania, Tel.0212237192, Email: [email protected], Fax: 0212231480
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2009 08:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer