Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIE DE PRESTARI SERVICII DE CURATENIE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.551.492 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 11181/04.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 42985
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI
Adresa postala: Piata Romana nr. 6, sector 1 Bucuresti, et.3 camera 5320, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Corbeanu, Tel.021/319.19.00 ;319.19.01/int 121, In atentia: Bogdan Netcu, Email: [email protected], Fax: 021/319.19.66, Adresa internet (URL): www.ase.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE DE PRESTARI SERVICII DE CURATENIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de curatenie in imobilele de invatamant si camine ale Academiei de Studii Economice Bucuresti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90600000-3 - Servicii de curatenie si igienizare in mediu urban sau rural si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 551, 492RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1776
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 436 Denumirea: Achizitii servicii de curatenie LOT II imobilul Anton Davidoglu
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str. Cpt. ANGHELACHE IVANnr. 3, sector 5, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 312580, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 435 Denumirea: ACHIZITIE SERVICII CURATENIE LOT Iimobilul Victor Slavescu
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MASTER CLEAN S.R.L..
Adresa postala: Str. ARCULUI nr. 23, sector 2, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 74510, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 196980.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 434 Denumirea: Achizitii servicii de curatenie LOT III imobilul Tache Ionescu
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MASTER CLEAN S.R.L..
Adresa postala: Str. ARCULUI nr. 23, sector 2, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 312580, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 151200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 433 Denumirea: Achizitii servicii de curatenie LOT IV camin A6 Belvedere
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MASTER CLEAN S.R.L..
Adresa postala: Str. ARCULUI nr. 23, sector 2, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 312580, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 218400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 437 Denumirea: Achizitii servicii de curatenie LOT V imobilul I.D. Covasna
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CLEANTECH S.R.L.
Adresa postala: str. SPITALULUI, , ,Localitatea: MUNICIPIUL SF, GHEORGHE, Cod postal: 312580, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83958.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 438 Denumirea: Achizitii servicii de curatenie LOT VI imobilul I.D. Piatra Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. INVEST MILENIUM S.R.L.
Adresa postala: BACAU str. ANA IPATESCU, nr. 13, ,Localitatea: BACAU, Cod postal: 312580, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 122850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 441 Denumirea: Achizitii servicii de curatenie LOT IX imobil Ion N. Angelescu
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. FABI TOTAL GRUP S.R.L.
Adresa postala: Str. Cpt. ANGHELACHE IVANnr. 3, sector 5, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 312580, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 376752.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 439 Denumirea: Achizitii servicii de curatenie LOT VII camin C1 Agronomie
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MASTER CLEAN S.R.L..
Adresa postala: Str. ARCULUI nr. 23, sector 2, ,Localitatea: MUNICIPIUL SF, GHEORGHE, Cod postal: 312580, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 150276.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 440 Denumirea: Achizitii servicii de curatenie LOT VIII camin C2 Agronomie
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2007
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MASTER CLEAN S.R.L..
Adresa postala: Str. ARCULUI nr. 23, sector 2, ,Localitatea: MUNICIPIUL SF, GHEORGHE, Cod postal: 312580, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 150276.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
SEMNATARII ACORDULUI CADRU1.S.C. MASTER CLEAN S.R.L. str. Arcului, nr. 23, sector 2, telefon 021/210.87.53, fax 021/211.59.93, cod fiscal RO 11799044, 2.S.C. FABI GRUP S.R.L., str. Cap. Anghelache Ivan, nr.3, sector 5, Bucuresti, fax 319.54.83, cod fiscal RO 15556234, 3.S.C. MIVI TRADING S.R.L. strada Pictor Stefan Dumitrescu, nr.3 , bl 2, sc. A, ap. 2, sector 4, Bucuresti, telefon /fax 021/3324951, cod fiscal RO 4018760, 4.S.C. STG 2000 S.A. stada Bd. Unirii , nr. 70, bl. J4, sc.1, etaj 8, ap. 30, sector 3, Bucuresti, C.U.I. RO 12766703, 5.S.C NOVELA S.R.L. strada Garii, nr. 84, bl. A 17, scara 2 , apa. 37, municipiul Galati, judetul Galati, RO 5341092, 6.S.C. CLEANTECH S.R.L. str. Spitalului , municipiul SF, GHEORGHE, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J14/27/2002, RO 14452146, 7.S.C. INVEST MILENIUM S.R.L. BACAU str. Ana Ipatescu , nr. 13, municipiul Bacau , RO 14502619, 8.S.C. PERFECT CLEAN SERVICE S.R.L. strada Independentei, nr.6 , municipiul Piatra Neamt, telefon /fax 023/3221710, cod fiscal RO 17042639, numar de inmatriculare J27/1719/2004, 9.S.C. PROFIMEDS.R.L. strada George Enescu, nr.36 , sector 1, Bucuresti, telefon /fax 021/224.04.95, cod fiscal RO 12121170, numar de inmatriculare J40/7509/1999, 10.S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.R.L. strada Calea Bucurestilor, nr.224 E , Otapeni, judet Ilfov telefon /fax 021/204.11.55, cod fiscal RO 6644957, numar de inmatriculare J23/978/2003, 11.S.C. T DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. strada Nicolae Teclu, nr.1 , sector 3, Bucuresti, telefon /fax 021/345.5222, cod fiscal RO 6644957, numar de inmatriculare J40/25416/1994,
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: SOS. OLTENITEI, NR. 107-117, SECT.4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 041318, Romania, Tel.3323564, Fax: 021 3321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
Adresa postala: PIATA ROMANA, NR.6, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010374, Romania, Tel.021/319.19.00 INT153, Fax: 021/319.19.66
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2008 16:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer